office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Informator PKF

Najnovije poreske vesti o značajnijim promenama u lokalnim poreskim zakonima

Najpopularnije poreske vesti iz našeg informatora.


Novi Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Marokom
Februar 2023

Novi Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Marokom

Pročitaj
Organizacija kompanijskih proslava i PDV
Decembar 2022

Organizacija kompanijskih proslava i PDV

Pročitaj
Vlada RS je na sednici 17.11.2022. godine usvojila predlog izmena i dopuna sledećih poreskih zakona:
Novembar 2022

Vlada RS je na sednici 17.11.2022. godine usvojila predlog izmena i dopuna poreskih zakona:

Pročitaj
Poreski kredit za ušteđeni porez u UIDO
Novembar 2022

Poreski kredit za ušteđeni porez u UIDO

Pročitaj
Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a
Oktobar 2022

Zašto se vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a?

Pročitaj
Kako koristiti poreske olakšice, za zapošljavanje?
Oktobar 2022

Kako koristiti poreske olakšice, za zapošljavanje?

Pročitaj
Međunarodno oporezivanje, stanje na dan 1.1.2022. godine
Decembar 2021

Počev od 1.1.2022. godine, Republika Srbija primenjuje UIDO sa 63 država

Pročitaj
Izmene zakona o porezu na dohodak građana, i zakona o doprinosima
Decembar 2021

Izmene zakona o porezu na dohodak građana, i zakona o doprinosima

Pročitaj
Stupanje na snagu i početak primene UIDO sa Singapurom
Novembar 2021

Stupanje na snagu i početak primene UIDO sa Singapurom

Pročitaj
Zakon o elektronskoj fiskalizaciji počinje sa primenom od 1.januara 2022. godine.
Oktobar 2021

Zakon o elektronskoj fiskalizaciji počinje sa primenom od 1.januara 2022. godine

Pročitaj
Apelacioni sud doneo presudu u kojoj je kod učinioca primenjena blaža kazna za krivično delo poreska utaja
Oktobar 2021

Poreska utaja, primena blaže kazne usled izmene zakona.

Pročitaj
PDV– opšte informacije i smernice
Maj 2021

Ključna pitanja koja bi svako preduzeće trebalo da postavi u vezi sa PDV-om.

Pročitaj
Ministarstvo finansija donelo Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu
Mart 2021

Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana.

Pročitaj
Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima
Mart 2021

Usvojen Program direktnih davanja privrednim subjektima - Covid 19

Pročitaj
Novi zakon o fiskalizaciji koji stupa na snagu u januaru 2022
Mart 2021

Usvojen Zakon o fiskalizaciji koji se primenjuje od 1. januara 2022

Pročitaj
OECD objavila Uputstvo o implikacijama COVID-19 pandemije na transferne cene
Februar 2021

Uputstvo o implikacijama COVID-19 pandemije na transferne cene

Pročitaj
Zakona o porezu na dohodak građana, porezu na dobit pravnih lica
Decembar 2020

Dopune Zakona o porezu na dohodak građana, porezu na dobit pravnih lica

Pročitaj
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pdv-u i Zakona o akcizama
Decembar 2020

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o pdv-u i Zakona o akcizama

Pročitaj
Usvojene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i administraciji
Decembar 2020

Usvojene izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i administraciji

Pročitaj
Prosečne cene 1 m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama
Decembar 2020

Usvojene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

Pročitaj
OECD Uputstvo za primenu pravila o transfernim cenama
Novembar 2020

OECD Uputstvo za primenu pravila o transfernim cenama u fin. transakcijama

Pročitaj
Poreska uprava donela Rešenje o utvrđivanju poreza i doprinosa freelanceru
Novembar 2020

Poreska uprava donela Rešenje o utvrđivanju poreza i doprinosa freelanceru

Pročitaj
lice oslobođeno od optužbe za krivično delo utaja poreza
Novembar 2020

Okrivljeno lice oslobođeno od optužbe za krivično delo utaja poreza

Pročitaj
Saopštenje Poreske uprave RS – poziv na samoinicijativnu prijavu prihoda
Oktobar 2020

Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Pročitaj
Saopštenje Poreske uprave RS – poziv na samoinicijativnu prijavu prihoda
Oktobar 2020

Saopštenje Poreske uprave RS – poziv na samoinicijativnu prijavu prihoda

Pročitaj
Republika Srbija i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju – 2020. godina
Avgust 2020

Republika Srbija i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju – 2020. godina

Pročitaj
Pravilnik o kamatnim stopama van dohvata ruke 2020
Jul 2020

Pravilnik o kamatnim stopama van dohvata ruke 2020

Pročitaj
Izmene Zakona o porezu na dobit propisuju novu obavezu za rezidentna pravna lica
Januar 2020

Izmene Zakona o porezu na dobit propisuju novu obavezu za rezidentna pravna lica

Pročitaj
Uvođenje testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa dopunama Zakona o porezu
Januar 2020

Uvođenje testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa dopunama Zakona o porezu

Pročitaj
Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, objašnjenje Ministarstva finansija
Jun 2019

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, objašnjenje Ministarstva finansija

Pročitaj
Centar za velike poreske obaveze posebnu pažnju usmeriće na sledeće poreske obveznike
Maj 2019

Centar za velike poreske obaveze posebnu pažnju usmeriće na sledeće poreske obveznike

Pročitaj
Sporazum o socijalnom osiguranju potpisanim između Republike Srbije i Ruske federacije
April 2019

Sporazum o socijalnom osiguranju potpisanim između Republike Srbije i Ruske federacije

Pročitaj
Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i utvrđivanje amortizacije za poreske svrhe
Februar 2019

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i utvrđivanje amortizacije za poreske svrhe

Pročitaj
Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Multilateralnu konvenciju, koja je objavljena u Sl. glasniku RS
Januar 2019

Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Multilateralnu konvenciju, koja je objavljena u Sl. glasniku RS

Pročitaj

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.