office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Centar za velike poreske obaveze najavio veću kontrolu

Poreska uprava definisala plan usmeren na smanjenje poreskog jaza u onim oblastima u kojima je postojao najveći rizik

Plan poreske uprave Maj 25, 2019 » » Plan kontrola poreske uprave

Planom poštovanja propisa za 2019/2020. godinu definisane su aktivnosti Poreske uprave koje su usmerene na smanjenje poreskog jaza u onim oblastima u kojima je postojao najveći rizik, i to podsticanjem dobrovoljnog poštovanja propisa i preduzimanjem mera u slučajevima nepoštovanja istih.

Centar za velike poreske obaveze posebnu pažnju usmeriće na sledeće poreske obveznike:

  • čiji su osnivači nerezidenti, njihove transakcije sa povezivanim licima i primena ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
  • koji vrše statusne promene, i
  • koji se bave prometom naftnih derivata.
background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Poresko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.