office@pkf.rs | 011 3018 445

PKF širi Tim

Postani deo PKF tima i konkuriši za neku od otvorenih pozicija.

pogledaj konkurse
PKF Beograd karijera

Revizorsko-konsultantska firma PKF d.o.o.

Stalno usavršavanje je među ključnim ciljevima politike PKF-a. Stručno usavršavanje obuhvata interne kurseve iz oblasti računovodstvenih načela, revizorskih standarda, poreza, informacionog sistema i drugih oblasti. Kao i prisustvovanje stručnim seminarima i treninzima koje organizuje PKF International Limited, London, širom sveta.