office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Revizija

Malih, srednjih i velikih preduzeća,
Banaka i finansijskih institucija,
Privatnog i javnog sektora


Usluge revizije

Firme članice PKF International mreže pružaju usluge revizije klijentima širom sveta. Sa članicama u 150 zemalja, PKF je u idealnoj poziciji da pomogne klijentima da posluju u skladu sa lokalnom regulativom i globalnim standardima.

Kompanije različitih veličina, složenosti poslovnih procesa i delatnosti su predmet statutorne revizije, usled čega proces često može biti kompleksan. Članovi PKF tima blisko sarađuju sa našim klijentima kako bi izgradili odnose i pružili personalizovane usluge u skladu sa potrebama naših klijenata.

Revizije finansijskih izveštaja koje vršimo se pažljivo planiraju, sistematski sprovode i prilagođavaju vašim posebnim zahtevima. Mi planiramo svoj rad na način da se revizije odvijaju nesmetano i bez neprijatnih iznenađenja.

Našim klijentima obezbeđujemo:

 • Pouzdan tim eksperata,
 • Kvalitet i intergitet,
 • Poverenje i dugoročni partnerski odnos,
 • Pažljivo planiran i sistematičan pristup,
 • Pouzdane, tačne i relevantne informacije,
 • Mapiranje i analizu poslovnih i IT rizika relevantnih za finansijsko izveštavanje,
 • Ocenu dizajna internih poslovnih i IT procesa i kontrola,
 • Izveštavanje u oviru definisanih rokova (Mišljenje i Pismo Rukovodstvu sa preporukama za unapredjenje sistema internih kontrola),
 • Kontinuirano praćenje propisa i trendova na tržištu,
 • Pouzdana softverska rešenja za reviziju finansijskih izveštaja (CaseWare audit software),
 • Sofisticirane “Big data” alate za analizu podataka (IDEA data analytic tool),
 • Moderne alate za virtuelnu saradnju (MS Teams, Zoom, Skype, WeTransfer, Cloud etc.).

Naše revizorske usluge

 • Statutorna revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (ISA)
 • Revizija konsolidacionih paketa
 • Revizija I1 obrazaca u skladu sa Zakonom o političkim strankama
 • Revizija vanrednih finansijskih izveštaja
 • Revizija pojedinačnih finansijskih izveštaja i posebnih elemenata, računa ili stavki finansijskih izveštaja
 • Revizija finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa okvirima specijalne namene
 • Angažmani o izveštavanju o sažetim finansijskim izveštajima
 • Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim informacijama
 • Angažmani za obavljanje kompilacije finansijskih izveštaja
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Naša veoma iskusna i uigrana ekipa revizora će biti u mogućnosti da vam ponudi revizorske usluge u skladu sa najvišim svetskim profesionalnim standardima i brendom koji naša firma predstavlja.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

REVIZORSKO ODELJENJE PKF

Slobodan Škurtić

Odgovoran za rad revizorskog odeljenja

Junior partner u PKF d.o.o, Beograd, gospodin Škurtić ima više od 15 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultanskih usluga. Trenutno obavlja funkciju junior-partnera i direktora revizorskog odeljenja u okviru PKF kancelarije u Beogradu.

Slobodan pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Revizija kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.


Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.