office@pkf.rs | 011 3018 445
PKF tim u Beogradu
Image

PKF tim u Beogradu

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.


Petar Grubor ovlašćeni interni revizor

Petar Grubor

Managing partner, direktor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Managing partner u PKF d.o.o, Beograd firmi za pruţanje revizorsko-konsultantskih usluga. Prethodno iskustvo sticao na poziciji menadţera u Deloitte & Touche, Beograd i kancelarijama u Skoplju i Banja Luci; kao senior menadţer i junior partner u firmi BDO BC Excel. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1995. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2002. godine, poloţivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija. U decembru 2015. godine položio je ispite za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor. Aktivno je angaţovan u radu Komore ovlašćenih revizora RS i trenutno je potpredsednik Saveta Komore. Član je Nadzornog odbora i Predsednik komisjije za reviziju društva “Metalac” a.d., Gornji Milanovac.

Partner, direktor, ovlašćeni revizor

Zdravko Rašo

Partner, direktor, ovlašćeni revizor

Partner u PKF d.o.o, Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Prethodno iskustvo sticao kao finansijski kontrolor u Ministarstvu odbrane SRJ i kao senior menadžer u firmi BDO BC Excel. Rukovodio je velikim brojem složenih projekata iz oblasti privatizacije preduzeća u Republici Srbiji i procene vrednosti imovine za potrebe finansijskog izveštavanja. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1980. godine, a licencu ovlašćenog revizora stekao 2001. godine, položivši stručne ispite pred komisijom Saveznog ministarstva finansija.

Junior partner, direktor revizije, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Slobodan Škurtić

Junior partner, direktor revizije, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Junior partner u PKF d.o.o, Beograd, gospodin Škurtić ima više od 15 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultanskih usluga. Tokom svog rada u PKF d.o.o. bio je angažovan u reviziji preduzeća iz različitih delatnosti (trgovina, građevinarstvo, finansijsko posredovanje, proizvodnja, saobraćaj, energetika) i upravljao složenim konsultantskim projektima izrade dijagnostičkih studija, investicionih studija i procena kapitala preduzeća. Diplomirao je na Fakultetu za uslužni biznis, Evropski Univerzitet u Beogradu 2006. godine i postao ovlašćeni revizor 2013. godine. U decembru 2015. godine položio je ispite za ovlašćenog internog revizora. Trenutno obavlja funkciju junior-partnera i direktora revizorskog odeljenja u okviru PKF kancelarije u Beogradu i odgovoran je za organizaciju poslova revizije i rokove izdavanja revizorskih izveštaja.

Junior partner – porezi, ovlašćeni revizor

Mićun Žugić

Partner, direktor poreskog odeljenja, ovlašćeni revizor

Mićun je partner u PKF d.o.o. Beograd sa više od 17 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o. Beograd, je bio angažovan u reviziji preduzeća iz raznih delatnosti, reviziji EU donacija, izradi dijagnostičkih studija, procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja, razvoja revizorske metodologije i mnogim drugim projektima. Od 2013. godine je angažovan u brojnim poreskim angažmanima, uključujući poresko savetovanje, poreske revizije, studije transfernih cena, poreske due diligence za lokalne i međunarodne klijente iz različitih industrija. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2003. godine i postao ovlašćeni revizor 2011. godine. Trenutno obavlja funkciju partnera zaduženog za rad poreskog odeljenja u okviru kancelarije PKF-a u Beogradu.

Junior partner – konsalting i kontrola kvaliteta, ovlašćeni revizor

Svetlana Jeremić

Junior partner, direktor konsaltinga i kontrole kvaliteta, ovlašćeni revizor

Junior partner u PKF d.o.o., Beograd, Svetlana Jeremić ima više od 14 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultantskih usluga. Rukovodila je revizijom pravnih entiteta u raznim delatnostima i složenim konsultantskim projektima kao što su merdžeri i akvizicije (M&A) uključujući Finansijski Due Diligence, Procenu kapitala, obavezujuću ponudu, pregovaranje SPA uslova, normalizaciju EBITDA i PPA studiju (purchase price allocation). Takođe, je upravljala projektima verifikacije utrošenih sredstava predpristupnih EU fondova, izrade činjeničnih stanja, finansijskih analiza, Investicionih studija, Biznis planova, Studija izvodljivosti, uslugama mapiranja i analize poslovnih rizika, praćenja KPI, ocene internih kontrola, izrade kompanijskih politika i procedura i projektima implementacije kontrole kvaliteta i metodologije rada. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu 2006. godine i postala ovlašćeni revizor 2012. godine. Trenutno obavlja funkciju junior partnera i direktora konsultantskog odeljenja i zadužena je za kontrolu kvaliteta svih procesa u okviru kancelarije PKF-a u Beogradu.

Senior menadžer – ovlašćeni revizor

Bojana Rašo

Partner, direktor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor

Partner u PKF d.o.o, Beograd, Bojana Rašo ima više od 11 godina radnog iskustva na poslovima revizije i konsultantskih usluga. Obavljala je revizije finansijskih izveštaja privrednih društava iz raznih delatnosti (trgovina, građevinarstvo, finansijsko posredovanje, proizvodnja, saobraćaj, ugostiteljstvo, energetika, političke stranke), kao i reviziju finansijskih izveštaja banaka i finansijskih institucija. Učestvovala je u konsultantskim projektima vezanim za predpristupne fondove EU i verifikacije utoršenih sredstava, kao i u projektima izrade dijagnostičkih studija, biznis planova i procena kapitala. Diplomirala je na Poslovnom Fakultetu Beogradu, Univerzitet Singidunum 2011. godine. Postala je ovlašćeni revizor u avgustu 2016-e godine. U julu 2020. godine položila je ispite za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor.

Senior menadžer – računovodstva

Dragan Unković

Senior menadžer – računovodstva

Senior menadžer u službi sektora računovodstva u PKF d.o.o. Beograd, Dragan Unković ima više od deset godina iskustva iz oblasti računovodstva, finansijske analize i planiranja u različitim delatnostima (poljoprivreda, proizvodnja, trgovina, sportska medicina). Tokom svog rada bio je angažovan na svim računovodstvenim poslovima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu , Univerziteta u Novom Sadu.

IT menadžer u PKF d.o.o

Nikola Mićunović

IT manager

IT menadžer u PKF d.o.o, Beograd, Nikola Mićunović ima više od 10 godina radnog iskustva na poslovima IT revizije kao i revizije finansijskih izveštaja. Obavljao je IT reviziju privrednih društava iz raznih privrednih grana (banke, trgovina, saobraćaj, energetika). Diplomirao je na Poslovnom Fakultetu u Beogradu, Univerzitet Singidunum 2010. godine.

Stalno usavršavanje je jedan od ključnih ciljeva politike PKF-a i obuhvata interne kurseve iz oblasti računovodstvenih načela, revizorskih standarda, poreza, informacionog sistema i drugih oblasti.

Image

Treninzi PKF International širom sveta

Konstantna edukacija podrazumeva i učešće na stručnim seminarima i treninzima koje organizuje PKF International Limited, London, širom sveta.

Pogledaj sve treninge »

Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Image

Karijera u PKF-u

Ako ste ambiciozni, posvećeni poslu i spremni na timski rad, pošaljite nam Vaš CV i mi ćemo Vas kontaktirati prvom prilikom.

Budi deo PKF tima Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.