office@pkf.rs | 011 3018 445
Izveštaji o transfernim cenama

Transferne cene

Savetovanje i izveštavanje iz oblasti transfernih cena


Smernice o transfernim cenama OECD-a

Vlade država i poreske vlasti već dugo sumnjaju da su međunarodne kompanije uspele da iskoriste razlike koje postoje između domaćih poreskih zakona svake države koji nisu išli u korak sa današnjim globalnim poslovnim svetom. Posledično, zatražena je pomoć i podrška od OECD-a, MMF-a i drugih međunarodnih organizacija u davanju smernica i mera za suzbijanje ovog uočenog izbegavanja plaćanja poreza.

U julu 2016. godine OECD je objavio nacrt saglasnih promena u poglavlju IX svojih Smernica o transfernim cenama (tačke 8. do 10. BEPS akcionog plana) i dva dalja nacrta rasprave kao rezultat BEPS inicijative. Dalje promene smernica izvršene su kasnije u pogledu procene nematerijalnih ulaganja, inter- kompanijskih usluga i finansijskih transakcija.

 

Zauzmite proaktivan pristup o transfernim cenama

U PKF-u verujemo da bi Društva trebalo da zauzmu proaktivan pristup o transfernim cenama zasnovan na sledećih 5 principa:

Stavite se na mesto Poreske uprave

Kako mislite da će poreske vlasti sa obe strane reagovati na rezultate u lokalnim zemljama? Da li izgledaju previše profitabilno Ili nedovoljno profitabilno? Šta bi vlasti želele da razumeju o vašoj politici transfernih cena?

Koristite jednostavan jezik

Izbegavajte stvaranje sumnji koje mogu nastati usled konfuznih objašnjenja činjenica, analiza ili strategije transfernih cena.

Izvršite preglede u toku godine

Mnogo je lakše odreagovati na promene transfernih cena u toku godine nego nakon kraja godine. Pregled nakon šest meseci i još jedan pregled nakon trećeg kvartala mogu smanjiti rizik od neželjenih iznenađenja.

Doslednost

Nedoslednost može da šteti vašoj odbrani pred poreskim vlastima. Dokumentacija pripremljena za jednu jurisdikciju nikada ne sme biti u suprotnosti sa analizom ili informacijama koje se dostavljaju drugom poreskom organu. Sporazumi o izbegavanju dvostrukog oporezivanja uglavnom predviđaju razmenu informacija između poreskih vlasti iz različitih jurisdikcija.

Neka bude jednostavno

Direktan pristup transfernim cenama je jednostavniji za upravljanje, smanjuje rizik od poreske kontrole i lakši je za odbranu, kada je to potrebno. Odgovarajuća strategija transfernih cena može optimizovati upravljanje gotovinom i pomoći da se izbegne ometanje svakodnevnog poslovanja.

 

Izrada studija o transfernim cenama je zakonska obaveza

Svi poreski obveznici koji imaju transakcije sa povezanim licima u obavezi su da podnesu poreskoj upravi izveštaj o transfernim cenama.

Izvršite svoju zakonsku obavezu uz pomoć našeg stručnog poreskog tima.

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.


Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.