office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Pomoć u sastavljanju politika transfernih cena

  • Pre realizacije samih transakcija između povezanih lica, u cilju minimiziranja poreskih rizika, grupa povezanih lica može pripremiti politiku o transfernim cenama koja uz odgovarajući skup kriterijuma i smernica čini poslovanje racionalnijim sa poreskog aspekta.
  • Adekvatno definisana politika transfernih cena umanjuje mogućnosti da poslovanje sa povezanim licima ne bude usklađeno sa principom „van dohvata ruke“, zatim olakšava rad članicama grupe tako što jednostavno prate smernice predviđene politikom i potencijalno vrše prilagođavanja okolnostima ukoliko je potrebno.
  • Međukompanijski ugovori bi trebalo da budu u skladu sa definisanim politikama o transfernim cenama, kako bi transakcije bile u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

Sve naše usluge iz oblasti transfernih cena

Sve usluge poreskog savetnika
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.