office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Organizacija kompanijskih proslava i PDV

Kompanijske proslave i PDV Decembar 21, 2022 » » Organizacija kompanijskih proslava i PDV

Često veće kompanije obeležavaju svoje manje ili veće jubileje organizovanjem proslava okupljajući svoje klijente, poslovne partnere i zaposlene. Organizacija ovih proslava iziskuje dodatne troškove, koji mogu imati različit karakter sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost (ZPDV).

 

Kako je pred nama period novogodišnjih praznika, određeni broj kompanija takođe organizuje proslave radi obeležavanja uspešnog kraja poslovne godine. Kompanijske novogodišnje proslave povod su za pisanje ovog teksta. Pažnju posvećujemo tumačenju da li po osnovu određenih troškova obveznik PDV-a (organizator proslave) ima ili nema pravo na odbitak prethodnog poreza (PDV-a).

Na prvi pomen proslava i izdataka, pomisli se na troškove reprezentacije, po osnovu kojih prema ZPDV, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza. ZPDV definisano je da se pod ovim troškovima podrazumevaju izdaci za ugostiteljske usluge, pokloni, osim poklona manje vrednosti, izdaci za odmor, sport, razonodu i drugi izdaci učinjeni u korist poslovnih partnera, potencijalnih poslovnih partnera, predstavnika poslovnih partnera i drugih fizičkih lica, a da za to ne postoji pravna obaveza (član 29, stav 3).

Svako ko je organizovao kompanijsku proslavu bar jednom, svestan je činjenice da pored klasičnih ugostiteljskih usluga (izdataka za hranu i piće), postoji niz drugih troškova nastali sa ciljem promovisanja kompanije kao što su: brendiranje prostora, angažovanje estradnih umetnika, fotografa, snimatelja, obezbeđenja i slično.

Nesporno je da se ovim proslavama čini određeni ugođaj/korist za poslovne partnere i druga fizička lica, no, takođe, izdaci nastaju sa ciljem promocije kompanije. Stoga smo mišljenja da se troškovi mogu podeliti u grupu po osnovu kojih obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza i u drugu grupu svrstati troškove po osnovu kojih obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza uz ispunjavanje opštih uslova propisanih ZPDV.

 

Organizacija kompanijskih proslava i PDV

 

Vrsta izdatka Pravo na odbitak PDV - DA/NE Izuzev:
Odnosi sa javnošću, novinski članci, štampani materijal, promotivni lifleti Da, u skladu sa opštim uslovima.
Naknade estradnim umetnicima, muzičkim grupama, naknada za rentiranje bine, rasvete, ozvučenja Ne, ovi rashodi nastaju mahom radi pričinjavanja zadovoljstva prisutnima, bez obaveze obveznika da to i učini. Smatra se da je ovo ugođaj prisutnima, no, ukoliko je voditelj, performer angažovan i da pročita određenu reklamnu poruku/kaže nešto o firmi njenim proizvodima i uslugama, ovo se može smatrati promocijom, a ne reprezentacijom; te smo mišljenja da se može ostvariti pravo na delimičan odbitak prethodnog poreza, uz ispunjenje opštih uslova.
Prostor u kome se održava proslava Restoran NE, često je restoran u vreme ovakvog jedno prijema zatvoren za javnost, stoga ugostitelj zasebno naplaćuje ovu stavku ili u sklopu više cene jela i pića, ali smatra se klasičnim izdatkom za reprezentaciju.
- Sopstveni prostor
Kako ne postoji izdato mišljenje MF po ovom pitanju, indirektno zaključujemo da nema potrebe da obveznik koji već zakupljuje određeni prostor za redovnu aktivnost vrši ispravku odbitka prethodnog preza usled organizovanja proslave, dok se za usluge posluženja, kao što je već rečeno, nema pravo na odbitak prethodnog poreza.
- Zakup sale
Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa opštim pravilima.
Ukrašavanje i brendiranje prostora – postavljanje led panela, reflektora, projektora, rentiranje stolica, stolova i drugih dekorativnih sredstava; DA, u skladu sa opštim uslovima. Ukoliko se projektor koristi i za nastup performera/zabavljača, trebalo bi izvršiti podelu prethodnog poreza.
Pozivnice i lifleti povodom proslave/promocije; DA, u skladu sa opštim uslovima. Obveznik nije dužan da obračuna PDV jer nije reč o prometu bez naknade koji se izjednačava sa prometom uz naknadu.
Snimanje filma o kompaniji tokom proslave i fotografisanje; DA, u skladu sa opštim uslovima.
Pokloni za partnere Za poklone manje vrednosti (do 2.000 RSD bez PDV-a) DA. Za poklone iznad propisane vrednosti potrebno je obračunati PDV.

 

Organizacija kompanijskih proslava i PDV

Posebno pitanje postavlja se šta kada obveznik angažuju eksternu agenciju koja će organizovati proslavu i fakturisati jedinstvenu naknadu. Nesumnjivo da po osnovu dela troškova obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ali nije definisano na koji način bi se vršila raspodela. Zato je na samom obvezniku da odluči da li će primeniti ključ za raspodelu koji smatra da je adekvatan i koji bi mogao da pravda, ili će pak zatražiti od organizatora da račun sadrži specifikaciju troškova.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Mićun Žugić poreski savetnik
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.