office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Godišnji porez na dohodak građana, mišljenje ministarstva

Ministarstvo finansija Republike Srbije je 9. marta 2021. godine donelo Objašnjenje (br. 413-00-3/2021- 04) u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu.

Porez na dohodak građana Mart 30, 2021 » » Mišljenje ministarstva finansija

Navedeno Objašnjenje sadrži pojašnjenja u vezi sa postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu, kao i primer obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu.

U nastavku dajemo osnovna pojašnjenja u vezi sa načinom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu

 

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su ostvarila neto dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila neto dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Godišnji neoporezivi iznos dohotka za 2020. godinu je 2.987.424 dinara.

Poreski rezidenti Srbije plaćaju godišnji porez za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije i u drugoj državi, dok poreski nerezidenti Srbije godišnji porez plaćaju za dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.

 

Oporezivi prihodi

Predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu su prihodi koji su isplaćeni (ostvareni) u periodu od 1. januara zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, nezavisno od toga za koji su period isplaćeni, i to:

 • zarada zaposlenih;
 • prihod od samostalne delatnosti preduzetnika;
 • prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
 • prihod od nepokretnosti;
 • prihod od davanja u zakup pokretnih stvari;
 • prihod sportista i sportskih stručnjaka;
 • prihod od pružanja ugostiteljskih usluga;
 • drugi prihodi.

 

Prihodi koji se umanjuju za plaćeni porez i doprinose

Za porez na dohodak građana i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene u Srbiji na teret lica koje je ostvarilo prihod umanjuju se:

 • zarada zaposlenih, odnosno lična zarada preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika;
 • prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike paušalce;
 • prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;
 • prihod sportista i sportskih stručnjaka;
 • određeni drugi prihodi.

Za porez na dohodak građana koji je plaćen u Srbiji umanjuju se sledeći prihodi:

 • prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige;
 • prihod od nepokretnosti;
 • prihod od davanja u zakup pokretnih stvari;
 • prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga;
 • određeni drugi prihodi.

Prihodi poreskih rezidenata Srbije koji su ostvareni i oporezovani u drugoj državi se mogu umanjiti za porez plaćen u toj drugoj državi.

 

Kako se utvrđuje dohodak za oporezivanje

Dohodak za oporezivanje

Dohodak za oporezivanje se utvrđuje kao razlika između godišnjeg zbira prihoda (koji su predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana) ostvarenog u 2020. godini, umanjenog za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćene na prihod koji je ostvaren u toj kalendarskoj godini, i neoporezivog iznosa od 2.987.424 dinara.

 

Poreska osnovica

Poresku osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana predstavlja oporezivi dohodak.

Oporezivi dohodak čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka.

Obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana imaju pravo na lične odbitke koji iznose za 2020. godinu:

 • za obveznika - 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom (398.323 dinara);
 • za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu (149.371 dinara).

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može da ostvari samo jedan obveznik.

 

Po kojoj stopi se oporezuje utvrđen dohodak

Poreska stopa

Ako je poreski obveznik u 2020. godini ostvario oporezivi dohodak u iznosu:

 • do šestostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji (5.974.848 dinara) - primenjuje se poreska stopa od 10%;
 • preko 5.974.848 dinara - primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos do 5.974.848 dinara, a poreska stopa od 15% se primenjuje na iznos preko 5.974.848 dinara.

 

Kako se podnosi poreska prijava

Poreska prijava

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2020. godinu podnosi se na Obrascu PPDG-2R.

Poresku prijavu na Obrascu PPDG-2R poreski obveznik može da podnese u elektronskom obliku ili u pisanom obliku - neposredno ili putem pošte.

U elektronskom obliku poreska prijava se podnosi upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave.

U pisanom obliku poresku prijavu obveznik - poreski rezident Srbije može da podnosi neposredno ili putem pošte, organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj ima prebivalište, odnosno boravište.

S druge strane, nerezidentni obveznik je dužan da imenuje poreskog punomoćnika u zemlji preko koga će poresku prijavu u pisanom obliku podneti organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj je mesto ostvarivanja prihoda, odnosno boravište obveznika, odnosno prebivalište ili sedište poreskog punomoćnika.

Poresku prijavu u pisanom obliku može podneti poreski obveznik ili lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave i preduzimanje radnji koje su u vezi sa podnetom prijavom.

Poreska prijava za 2020. godinu se podnosi najkasnije do 17. maja 2021. godine.

 

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga i drugih podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreske obaveze.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.