office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a

Elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a Oktobar 27, 2022 » » Elektronsko evidentiranje PDV-a

 

Zašto se vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a?

Zašto se vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a?

Na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju, propisana je obaveza elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskog fakturisanja (SEF). Najveći deo PDV-a će biti evidentiran istovremeno sa izdavanjem elektronske fakture i fiskalnog računa dok će ostatak PDV-a biti evidentiran pojedinačno i zbirno u SEF-u.

 

Ko ima obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a?

Ko i u kojim situacijama ima obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a?

Zakonom o elektronskom fakturisanju propisano je da obavezu elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u ima poreski dužnik koji je obveznik PDV-a, subjekt javnog sektora, pravno lice i preduzetnik koji nije obveznik PDV-a. Navedena obaveza postoji u sledećim situacijama:

 

Ko može imati obavezu? Kada?
Obveznik PDV-a Vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji nema obavezu izdavanja elektronske fakture u sledećim situacijama:
• Licu koje nije obveznik PDV-a i nije dobrovoljni korisnik SEF-a
• Vrši isporuku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga
• Vrši promet dobara u maloprodajnom objektu za koji je ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa
Obveznik PDV-a • Kada naplaćuje naknadu za strano lice koje nije obveznik PDV-a a pruža u Srbiji uslugu licu koje nije obveznik PDV-a
Primalac dobara i usluga kao poreski dužnik • Kada je oporeziv promet izvršen u Srbiji od stranog lica koje nije obveznik PDV-a
• Za promet sekundarnih sirovina,
• Za promet građevinskih objekata i ekonomsko deljivih celina u okviru tih objekata, uključujući i vlasničke udele
• Za usluge iz oblasti građevinarstva
• Promet hipotekovane nepokretnosti
• Prometa predmeta založnog prava
• Dobara i usluga nad kojima se sprovodi izvršenje
• Sticalac imovine ili dela imovine za koje je prestalo poresko oslobođenje od poreza na dodatu vrednost
Lice koje nije obveznik PDV-a niti poreski dužnik • Kada iskaže PDV-e u računu a nije imalo obavezu u skladu za Zakonom

 

Transakcije za koje ne postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV-a

Transakcije za koje ne postoji obaveza evidentiranja obračuna PDV-a u sistemu elektronskih faktura

Obveznici PDV-a nemaju obavezu evidentiranja obračuna PDV-a po osnovu izvršenog prometa dobara ili usluga, uključujući i avanse za koje su poreski dužnici ako:

  • Izdaju elektronsku fakturu;
  • Izvrše promet na malo za koji postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa u skladu sa propisima o fiskalizaciji;
  • Izvrše uvoz dobara, jer je obračun PDV-a prilikom uvoza dobara u nadležnosti carinskog organa, kao i povećanje i smanjenje obračunatog PDV-a zbog smanjenja osnovice.

 

Ko je poreski dužnik?

Prema Zakonu o PDV-u, poreski dužnik je:

  • Obveznik koji vrši oporezivi promet dobara i usluga, osim kada obavezu plaćanja PDV-a ima drugo lice;
  • Primalac dobara i usluga, ako strano lice nije obveznik PDV u Republici, nezavisno od toga da li u Republici ima stalnu poslovnu jedinicu I da li je stalna poslovnica jedinica obveznik PDV-a u Republici;
  • Lice koje u računu ili drugom dokumentu koji služi kao račun iskaže PDV, a da za to nije imalo obavezu u skladu sa ovim zakonom;
  • Lice koje uvozi dobra.

 

Kako se vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a?

Kako se vrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a?

Na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju, elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a vrši se u roku za podnošenje poreske prijave za PDV i to na 2 načina:

  • Pojedinačno po svakoj obavezi – opšte pravilo ili
  • Zbirno za sve obaveze – samo u slučaju prometa na malo za koji ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa.

Zbirno evidentiranje obračuna PDV-a kod prometa na malo (kod kog ne postoji obaveza izdavanja fiskalnog računa) podrazumeva zbirno prikazivanje osnovice i PDV-a (odvojeno za promet koji se oporezuje po opštoj i promet koji je oporeziv po posebnoj PDV stopi), za jedan poreski period.

 

Koje su kaznene odredbe u slučaju nesprovođenja elektronskog evidentiranja

Koje su kaznene odredbe u slučaju nesprovođenja elektronskog evidentiranja PDV-a?

U slučaju kada lice propusti da elektronski evidentira obračun PDV-a u skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, propisuje se novčana kazna u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara pravnim licima – subjektu privatnog sektora, odnosno javnom preduzeću, za preduzetnike je propisana novčana kazna u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara, dok je propisana novčana kazna za odgovorno lice pravnog lica – subjekta privatnog sektora, odnosno javnog preduzeća u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Konsultantsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.