office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Izmene zakona o porezu na dohodak građana, i zakona o doprinosima

Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Izmene zakona o porezu na dohodak građana, i zakona o doprinosima Decembar 03, 2021 » » Usvojene izmene i dopune Zakona

Narodna skupština Republike Srbije je, na sednici održanoj 26. novembra 2021. godine, usvojila predloge zakona o porezu na dohodak građana i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koje je uputila Vladi Republike Srbije.

U nastavku predstavljamo pregled najvažnijih izmena i dopuna ovih zakona.

 

Zakon o porezu na dohodak građana

Zakon o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu „ZPDG“)

Neoporezivi iznos zarade

Usvojenim ZPDG propisan je novi neoporezivi iznos zarade, koji je u primeni 1. januara 2022. godine u iznosu od 19.300,00 dinara mesečno za lice koje radi sa punim radnim vremenom.

Predviđeno je da se prvo usklađivanje neoporezivog iznosa zarade od 19.300,00 dinara godišnjim indeksom potrošačkih cena vrši počev od 2023. godini.

 

Poreske olakšice za zapošljavanje

Poreske olakšice za zapošljavanje

Predviđeno je važenje „starih“ poreskih olakšica iz člana 21v i 21d ZPDG do kraja 2022.godine.

Prema članu 21v poslodavac (pravno lice, preduzetnik) koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31.decembrom 2022.godine. Dok prema članu 21d, poslodavac (pravno lice, prema zakonu o računovodstvu, definisano kao mikro i malo pravno lice i preduzetnici) koji zasnuje radni odnos sa najmanje dva nova lica, ima pravo na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 31.decembrom 2022.godine.

Izmenama člana 21e, poresko oslobođenje, po osnovu zarade zaposlenih osnivača za novoosnovana društva koja obavljaju inovacionu delatnost, iz ovog člana postaje trajna mera, tako da će pravo na korišćenje oslobođenja moći da ostvare poslodavci nezavisno od trenutka osnivanja društva.

Izmenama člana 21ž, produžava se period primene poreskog oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica tako što se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava do kraja 2025. godine.

Dodata su i dva nova člana. Član 21z kojim se uređuje nova olakšica za poslodavca koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licem (koja u periodu od 01.januara 2019. do 28.februara 2022.godine nisu imala status osiguranika), poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog poreza iz zarade novozaposlenog lica, za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2024.godine. Članom 21i uređena je nova olakšica za poslodavca po osnovu zarade lice koja su direktno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, poslodavac se oslobađa obaveze plaćanja 70% poreza iz zarade, srazmerno vremenu koje ta lica provedu na ovim poslovima. Ove olakšice u primeni su od 01.marta 2022.godine.

Porez na kapitalni dobitak

Usvojeno je predloženo oslobađanje od poreza na kapitalni dobitak za sve obveznike koji autorsko i srodna prava, kao i prava iz industrijske svojine u celosti unese kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva koji je rezident RS.

 

Godišnji porez na dohodak za obveznike koji imaju manje od 40 godina života

Godišnji porez na dohodak

Za obveznike koji imaju manje od 40 godina života, predviđeno je umanjenje poreza, na način da se obveznicima koji poslednjeg dana kalendarske godine, za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana imaju manje od 40 godina života, godišnji zbir zarada, oporezivog prihoda od samostalne delatnosti i oporezivih prihoda od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine dodatno umanjuje za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u RS u godini za koju se utvrđuje porez.

Zarada studenata

Uvodi se izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju student koji obavljaju učenje kroz rad, kao materijalno I fizičko obezbeđenje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje dualni model studija.

 

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Najvažnija izmena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: ZDOSO) koja će se primenjivati od 1. januara 2022. godine je smanjenje stope doprinosa za PIO sa 25,5% na 25% (smanjuje se stopa doprinosa na teret poslodavca – na zaradu – za 0,5%). Što znači da bi se doprinosi za PIO, na teret poslodavca, plaćali po stopi od 11% (dok je sadašnja stopa 11,5%).

Takođe, sve olakšice koje predviđa ZPDG, u pogledu poreza na zarade, predviđa i ZDOSO u pogledu oslobođenja od plaćanja određenog iznosa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Poresko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.