office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Međunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju sa 30 država

Republika Srbija i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju – stanje u 2020. godini

Međunarodno socijalno osiguranje Avgust 17, 2020 » » Socijalno osiguranje u 30 država

Oblasti socijalnog osiguranja koje pokrivaju ugovori zaključeni između Republike Srbije i drugih država

Međunarodnim (bilateralnim) ugovorom o socijalnom osiguranju se omogućava usklađena primena nacionalnih zakonodavstava država ugovornica u oblasti socijalnog osiguranja, a time se:

 • garantuje jednak tretman državljana, odnosno osiguranika obe države ugovornice u okviru nacionalnog zakonodavstva,
 • utvrđuje primenljivo zakonodavstvo (pravila na osnovu kojih se, u svakom konkretnom slučaju, može tačno utvrditi da li se primenjuje zakonodavstvo jedne ili druge države ugovornice),
 • obezbeđuje očuvanje stečenih prava, i
 • garantuje isplata (transfer) davanja u slučaju promene prebivališta u drugu državu ugovornicu.

USO mogu biti potpuni i obuhvatati celokupnu oblast socijalnog osiguranja, odnosno nepotpuni i obuhvatati samo neku od grana socijalnog osiguranja.

Uslov za primenu rešenja predviđenih relevantnim USO je posedovanje potvrde od nadležnog državnog organa (nosioca obaveznog socijalnog osiguranja) kojom se dokazuje da je fizičko lice obavezno socijalno osigurano u svojoj državi.

 

Počev od 1. marta 2020. godine, Republika Srbija primenjuje USO sa 30 država.

Austrija

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Belgija

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dodatak za decu

Bosna i Hercegovina

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dodatak za decu

Bugarska

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dodatak za decu

Crna gora

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dodatak za decu

Češka

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dečja zaštita

Danska

 • zdravstveno osiguranje i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • dodatak za decu

Francuska

 • zdravstveno osiguranje
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dodatak za decu

Holandija

 • zdravstveno osiguranje i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • dečja zaštita

Hrvatska

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

Italija

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dodatak za decu

Kanada

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

Kipar

 • davanja za slučaj starosti, invalidnosti i za nadživele članove porodice
 • davanja za slučaj bolesti
 • davanja za slučaj materinstva
 • davanja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • davanja za slučaj nezaposlenosti

Libija

 • penzijsko i invalidsko osiguranje

Luksemburg

 • zdravstveno osiguranje
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • dečja zaštita i materinstvo

Mađarska

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

Severna Makedonija

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dečja zaštita

Nemačka

 • zdravstveno osiguranje
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • dodatak za decu

Norveška

 • zdravstveno osiguranje i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • dodatak za decu

Panama

 • penzijsko i invalidsko osiguranje

Poljska

 • zdravstveno osiguranje i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nesreće na poslu i profesionalne bolesti
 • porodični dodaci (davanja)

Rumunija

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • zdravstveno osiguranje i materinstvo
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dečji dodatak

Rusija

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i(ili) profesionalne bolesti
 • naknada pogrebnih troškova

Slovačka

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • dečji dodatak

Slovenija

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita
 • novčana naknada za vreme porodiljskog odsustva
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Švajcarska

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti

Švedska

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • zdravstveno osiguranje
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dečji dodatak

Velika Britanija

 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • zdravstveno osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • dodatak za decu

Turska

 • zdravstveno osiguranje, zdravstvena zaštita i materinstvo
 • penzijsko i invalidsko osiguranje
 • osiguranje za slučaj nezaposlenosti
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • dodatak za decu

Grčka

 • penzijsko i invalidsko osiguranje

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Odeljenje za konsalting PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.