office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Multilateralna konvencija

Januar 27, 2020 » » Multilateralna konvencija

Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Multilateralnu konvenciju, koja je objavljena u Sl. glasniku RS (Međunarodni ugovori) br. 3/18, od 23. aprila 2018. godine.

Izrada Multilateralne konvencije je u skladu sa tačkom 15. OECD/G20 BEPS akcionog plana (Base Erosion and Profit Shifting Action Plan), čijim donošenjem i usvajanjem se uvode nova pravila u materiji međunarodnog oporezivanja.

Navedena aktivnost se odnosi na sprečavanje poreskog planiranja koje iskorišćava praznine i neusaglašenost poreskih propisa, za umanjenje poreske osnovice ili “veštačko” premeštanje (selidbu) dobiti u zemlje sa niskom ili nepostojećom poreskom jurisdikcijom, u kojima se ekonomska aktivnost uopšte ne odvija ili se odvija u malom obimu.

Multilateralna konvencija će se u odnosu na poreze po odbitku primenjivati od 1.1.2019. godine kod sledećih Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO) koje je zaključila Republika Srbija:

 • Austrija;
 • Poljska;
 • Slovenija;
 • Ujedinjeno Kraljevstvo.

Za preostale vrste poreza, koji su obuhvaćeni u dole navedenim UIDO, početak primene Multilateralne konvencije u 2019. godini je sledeći:

 • Austrija, od 01.04.2019;
 • Poljska, od 01.04.2019;
 • Slovenija, od 01.04.2019;
 • Ujedinjeno Kraljevstvo, od 01.04.2019;
 • Francuska, od 01.07.2019;
 • Litvanija, od 01.07.2019;
 • Malta, od 01.10.2019;
 • Slovačka, od 01.07.2019.

Jedna od bitnijih promena koju donosi Multilateralna konvencija predstavlja uvođenje takozvanog testa osnovnog razloga (PPT – Principal Purpose Test), na osnovu kog se neće odobravati pogodnosti predviđene UIDO ukoliko se, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, osnovano može zaključiti da je sticanje pogodnosti iz UIDO (npr. povoljniji poreski tretman određene transakcije) bio jedan od osnovnih razloga tog aranžmana ili transakcije.

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Poresko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.