office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Na kojih 5 trendova u modernom računovodstvu treba obratiti pažnju?

Korišćenje novog sistema za elektronsko fakturisanje biće obavezno od početka 2022. godine. April 27, 2022 » » Moderno računovodstvo

Nove tehnologije ubrzano transformišu računovodstvenu industriju uvodeći nove koncepte online i remote knjigovodstva, automatizaciju i digitalizaciju procesa, hibridni model računovodstvenog konsaltinga koji kombinuje ljudsku ekspertizu sa AI, BI i Data analytics softverima, i sve više naglašavaju značaj forenzičkog računovodstva i zaštite podataka.

 

Uspon knjigovodstvenih softvera

Uspon knjigovodstvenih softvera, online i remote knjigovodstva

Tražnja za tzv. online i remote knjigovodstvom je značajno porasla tokom i nakon pandemije. Upotreba adekvatnih softvera omogućava pouzdano vođenje knjiga "na daljinu". Osim toga, računovodstveni softver pruža i dublji uvid u poslovanje kompanije čime podiže pouzdanost finansijskog i menadžment izveštavanja.

 

Outsourcing knjigovodstva

Outsourcing knjigovodstva i rastući zahtevi u vezi sa izveštavanjem

Većina kompanija se odlučuje da knjigovodstvenu funkciju prenese na spoljne agencije i revizorske kuće. Outsoursing nosi sa sobom mnogo benefita omogućavajući kompanijama da se bolje fokusiraju na sopstvene resurse, povećanje profitabilnosi i uštedu troškova.

Osim toga, dinamična poreska regulativa i računovodstveni standardi koji se sve češće i brže menjaju uvodeći sve više zahteva u vezi sa evidentiranjem poslovnih promena i izveštavanjem (npr. ESG izveštavanje) su još jedan razlog zašto se kompanije odlučuju da knjigovodstvenu funkciju prenesu na eksterne eksperte koji prate ove promene na regularnoj osnovi.

Spoljni konsultanti pored knjigovodstvenih pružaju i usluge poreskog i računovodstvenog savetovanja, menadžment, ESG i nefinansijskog izveštavanja, kao i izrade finansijskih analiza koje mogu značajno dodati vrednost vašem biznisu.

 

Automatizacija i digitalizacija

Automatizacija i digitalizacija procesa

Automatizacija procesa koji se ponavljaju i digitalizacija su sve prisutniji tendovi u računovodstvenoj industriji. Procesi koji se najčešće automatizuju uključuju knjiženje prodaje, nabavke, obračun amortizacije, usaglašavanje banaka, računovodstvo zakupa, isplatu plata itd.

Digitalizacija uvodi brojne promene u računovodstvenoj industriji kao što su eFaktura, eFiskalizacija, digitalne doznake itd.

 

Hibridni pristup računovodstvenom konsaltingu

Hibridni pristup računovodstvenom konsaltingu

Automatizacija procesa je korisna ali ne može u potpunosti eliminisati ljudsku ekpertizu, naročito u računovodstvu.

Jedan od najnovijih računovodstvenih trendova je kombinovanje tehnologije i finansijskog konsaltinga. Ovaj hibridni pristup omogućava računovođama daleko bolji uvid u poslovanje kompanija upotrebom različitih Artificial Intelligence, Business Intelligence i Data analytics softvera.

Big data i vizuelizacija podataka u računovodstvu su moćna sredstva za unapređenje poslovnih procesa, finansijskih performansi, minimiziranje poslovnih rizika i donošenje informisanih poslovnih odluka.

Moć Big data leži u mogućnosti brzog i pouzdanog otkrivanja trendova, obrazaca i rizika koje je teško uočiti na podacima manjeg obima.

Primera radi, upotreba Data analytics softvera u računovodstvu će vam omogućiti brzo i efikasno otkrivanje: duplikata u poslovnim knjigama, gapova u numeraciji dokumenata, neuobičajenih naloga za knjiženje, neautorizovanih odobrenih rabata, primenu Benfordovog zakona u otkrivanju prevarnih radnji itd.

 

Forenzičko računovodstvo

Forenzičko računovodstvo i zaštita podataka

U modernom IT, online, remote i e biznis okruženju forenzičko računovodstvo i data security sve više dobijaju na značaju.

Forenzičko računovodstvo sprečava, otkriva i istražuje prevarne radnje, korupciju, pranje novca itd. Kombinuje znanja iz oblasti računovodstva, prava i IT-a. Forenzički računovođa identifikuje rizike, dizajnira strategije i programe za sprečavanje i otkrivanje prevarnih radnji, prikuplja i analizira dokumenta, kvantifikuje finansijske gubike i štete nastale prevarnim radnjama, identifikuje počinioce i prikuplja dokaze. Dakle, dobar forenzički računovođa može zaštiti vaš biznis od prevara i sačuvati vam velike cifre novca.

Takođe, veliki značaj se pridaje i zaštiti podataka, identifikovanju potencijalnih virusa, kontaminiranih email-ova i sprečavanju cyber napada.

Računovodstvena industrija se ubrzano menja. Šta će vaša kompanija uraditi kako bi ostala kompetitivna u modernom poslovnom okruženju? Konsultujte se sa našim ekspertima - PKF vaš smart accountant.

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Računovodstveno odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.