office@pkf.rs | 011 3018 445
background

MSFI 16 Lizing

Da li ste spremni za prvu primenu MSFI 16?

Korišćenje novog sistema za elektronsko fakturisanje biće obavezno od početka 2022. godine. Februar 02, 2022 » » MSFI 16

Novi MSFI 16 čija je primena obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2021. godinu uvodi nove zahteve u pogledu računovodstvenog obuhvatanja lizinga i imaće veliki uticaj na zakupce koji imaju materijalno značajne ugovore o zakupu, a koji se sada evidentiraju kao operativni lizing.

Prva primena MSFI 16 nije samo računovodstvena promena već i „data management“ izazov koji donosi novi pristup ugovorima o lizingu i zakupu, obzirom da MSFI 16 kalkulacija zateva podatke koji se čuvaju u različitim formatima i u okviru različitih poslovnih sektora.

Sa druge strane, za zakupodavce, zahtevi su uglavnom zadržani iz postojećeg standarda MRS 17.

 

Koja pravna lica nisu o obavezu zakona o elektronskom fakturisanju

Koje značajne promene uvodi MSFI 16?

Najznačajnija promena je da će sredstvo koje je uzeto u zakup biti evidentirano u knjigama zakupca, kao imovina ali i obaveza za odgovarajuća lizing plaćanja. Navedeno može u značajnoj meri da utiče na EBITDA, strukturu bilansa, a samim tim i na na finansijske pokazatelje (racija) kompanije.

Druga promena koju uvodi MSFI 16 je „ublažavanje“ definicije ugovora o lizingu te se može očekivati da veći broj ugovora potpadne pod delokrug MSFI 16 nego što je to bio slučaj sa MRS 17. Sa tim u vezi, neophodna je detaljna analiza ugovora o zakupu, posebno ukoliko korišćenje zakupljenog sredstva uključuje istovremeno i pružanje usluga.

 

Koja pravna lica nisu o obavezu zakona o elektronskom fakturisanju

Uticaj na EBITDA?

MSFI 16 će imati uticaj i na prezentaciju bilansa uspeha.

Umesto troška zakupa koji se iskazivao kao rashod poslovanja, javiće se trošak amortizacije priznatog sredstva, i trošak kamate po osnovu obaveze za lizing.

Prema prethodnom standardu MRS 17, troškovi se iskazuju iznad EBITDA, dok se prema MSFI 16 troškovi iskazuju takoreći ispod EBITDA. Dakle, primena MSFI 16 dovodi do rasta EBITDA.

Određena neformalna istraživanja na uzorku od 4,000 kotiranih kompanija pokazala su da primena MSFI 16 dovodi do rasta EBITDA za 15%.

 

Uticaj na bilans stanja?

Primena MSFI 16 povećava ukupne obaveze, ali i imovinu kompanije.

 

Prilikom prve primene MSFI 16 moguće je izabrati dva pristupa:

 • retrospektivni pristup primenom MSFI 16 na sve prethodne izveštajne periode uz korekciju uporednih podataka;
 • kumulativni pristup bez korekcije uporednih podataka, pri čemu se MSFI 16 retrospektivno primenjuje kroz korekciju početnog stanja.

 

Početno odmeravanje imovine po osnovu lizinga?

Na datum početka zakupa / lizinga, korisnik odmerava imovinu na koju ima pravo koriščenja po nabavnoj vrednosti.

 

Početno odmeravanje obaveze po osnovu lizinga?

Na prvi dan trajanja zakupa, obaveza se odmerava po sadašnjoj vrednosti svih plaćanja u vezi sa zakupom (lizingom) koja nisu izvršena na taj dan, a koja se diskontuju po kamatnoj stopi sadržanoj u lizingu. Ukoliko ta stopa ne može lako da se utvrdi, korisnik primenjuje inkrementalnu kamatnu stopu pozajmljivanja za korisnika.

 

eFaktura sistem bez korišćenja softvera

Koja izuzeća od priznavanja dozvoljava MSFI 16?

Prema paragrafu 5. standarda, korisnik lizinga može da odabere da ne primenjuje zahteve iz paragrafa 22-49 za:

 • kratkoročni lizing, i
 • lizing čiji je predmet imovina male vrednost (opisan u paragrafima B3-B8).

 

Koja pitanja bi trebalo postaviti prilikom prve primene MSFI 16:

 • Kako sastaviti plan prelaska na novi standard?
 • Ko je odgovoran?
 • Koji resursi i izvori informacija su na raspolaganju?
 • Kako mapirati i validirati neophodne podatke?
 • Koji zakupi će biti obuhvaćeni bilansima?
 • Kako će izgledati kalkulacija?
 • Koje promene internih sistema i procesa je potrebno uvesti?
 • Kako će MSFI 16 uticati na profitabilnost?
 • Kakav će „audit trail“ biti kreiran?
 • Izvešavanje i obelodanjivanje?
 • Obuka zaposlenih?

Osigurajte balgovremeno usklađenost poslovanja i internih kompanijskih procesa sa novim zahtevima!

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Računovodstveno odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.