Revizorsko-konsultantska firma PKF d.o.o

PKF International je svetska asocijacija revizorsko-konsultantskih firmi koju čini 400 kancelarija u 150 zemalja sveta.
Godišnji prihod za 2011. godinu iznosi 2.6 milijarde USD i zapošljava ukupno oko 21,000 stručnjaka.
Revizorsko-konsultantska firma PKF d.o.o., Beograd osnovana je u septembru 2004. godine, pod nazivom „Focus Team Revizija“, od strane dva licencirana ovlašćena revizora.

U skladu sa razvojem kompanije i rastućim potrebama klijenata, kao i stalnom potrebom za unapređenjem kvaliteta naših usluga, došlo je do internacionalizacije „Focus“-a.

Naše usluge

REVIZIJA

Naša veoma iskusna i uigrana ekipa revizora će biti u mogućnosti da Vam ponudi revizorske usluge usklađene…

KONSALTING

Ekipa konsultanata i brojnih spoljnih saradnika biće uvek u mogućnosti da sasluša sve vaše probleme i da…

PORESKI KONSALTING

Odlično poznavanje poreskih propisa i poreskog sistema od strane naših eksperata, kao i bogato…

RAČUNOVODSTVO

Višegodišnje iskustvo u oblasti sastavljanja finansijskih izveštaja i poreskog savetovanja…

DONACIJE

Usluge verifikacije utrošenih sredstava po osnovu ugovora o realizaciji projekata odobrenih od strane…

Naši zadovoljni klijenti