office@pkf.rs | 011 3018 445
Kompletne knjigovodstvene usluge
Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge za mala, srednja i velika preduzeća

PKF je moderna, dinamična i proaktivna kompanija čiji tim vrhunskih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom knjigovodstvene usluge pruža uvažavajući individualne karakteristike biznisa i potrebe svakog klijenta, kao i osnovne principe našeg poslovanja: integritet, strast, timski rad, kvalitet i nedosmislenost.

Knjigovodstvene usluge koje pružamo

 • usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima,
 • materijalno/robno knjigovodstvo (vođenje evidencije o zalihama robe i materijala),
 • pogonsko knjigovodstvo (obračun proizvodnje,kalkulacija cene koštanja,karatkoročni obračun uspeha,obračun planskih troškova,statistika i analiza troškova…),
 • prikupljanje,obrada i kontrola ispravnosti dokumentacije,
 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija,
 • evidencija blagajne i platnog prometa,
 • obračun poreza na imovinu i podnošenje poreske prijave,
 • obračun PDV i podnošenje poreske prijave – PPPDV,
 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih,
 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i podnošenje prijave,
 • obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo…) i podnošenje prijave,
 • obračun zarada zapolsenih upućenih na privremeni rad u inostranstvo i podnošenje prijave,
 • obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama,
 • obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade,
 • formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje,
 • obračun naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade (naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,dnevnice,opremnine,solidarna pomoć…),
 • obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – rezidenti,
 • obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – nerezidenti,
 • obračun ugovora o privremenim i povremenim poslovima, 111
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
 • izrada IOS-i. obrazaca (invalidi),
 • obračun lične zarade preduzetnika,
 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca,
 • evidencije o svim obračunima i isplatama,
 • priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama,
 • obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima,
 • prijava lokalnih taksi,
 • obračun i prijava poreza na dobit,
 • izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja,
 • konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje,
 • zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja,
 • izrada konsolidacionih paketa,
 • izrada izvestaja Narodnoj Banci (DI-1 , DI-2),
 • izrada stataistickih izvestaja za Republički zavod za statistiku ( SBS -01 , SBS -02 , TRG -10…),
 • izvestaji o tokovima otpada
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Knjigovodstveno-računovodstvene usluge su samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz poreska savetovanja, finansijske konsultacije i revizorske usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

RAČUNOVODSTVENO ODELJENJE PKF

Dragan Unković

Odgovoran za rad računovodstvenog odeljenja

Dragan Unković ima više od deset godina iskustva iz oblasti računovodstva, finansijske analize i planiranja u različitim delatnostima (poljoprivreda, proizvodnja, trgovina, sportska medicina). Tokom svog rada bio je angažovan na svim računovodstvenim poslovima.

Dragan pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Računovodstvo kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.