office@pkf.rs | 011 3018 445
Obračun zarada i naknada zarada
Obračun plata i naknada zarade

Obračun zarada i naknada zarada

Prilagođavajući se potrebama klijenata specijalizovali smo se za uslugu eksternog obračuna zarada.

Usluga externog obračuna zarada obuhvata:

 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih,
 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i podnošenje prijave,
 • obračun naknada zarada (bolovanje do 30 dana, bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo…),
 • obračun zarada zapolsenih upućenih na privremeni rad u inostranstvo i podnošenje prijave,
 • obračun obustava prema kreditima i administrativnim zabranama,
 • obračun za obustave od plata, obračun za stimulacije ili destimulacije zarade,
 • formiranje i slanje elektronskih naloga za plaćanje,
 • obračun naknada troškova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade (naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,dnevnice,opremnine,solidarna pomoć…),
 • obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – rezidenti,
 • obračun naknada zakonskim zastupnicima van radnog odnosa – nerezidenti,
 • obračun ugovora o privremenim i povremenim poslovima,
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara,
 • izrada IOS-i. obrazaca (invalidi),
 • obračun lične zarade preduzetnika,
 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca,
 • evidencije o svim obračunima i isplatama,
 • priprema i dostavljanje potrebnih obrazaca nadležnim institucijama,
 • obračun poreza i doprinosa na prihode rezidentnih fizičkih lica ostvarenih od nerezidenata,
 • obračun poreza na dohodak građana.
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Knjigovodstveno-računovodstvene usluge su samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz poreska savetovanja, finansijske konsultacije i revizorske usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

RAČUNOVODSTVENO ODELJENJE PKF

Dragan Unković

Odgovoran za rad računovodstvenog odeljenja

Dragan Unković ima više od deset godina iskustva iz oblasti računovodstva, finansijske analize i planiranja u različitim delatnostima (poljoprivreda, proizvodnja, trgovina, sportska medicina). Tokom svog rada bio je angažovan na svim računovodstvenim poslovima.

Dragan pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Računovodstvo kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.