Revizija

Firme članice PKF International mreže pružaju usluge revizije klijentima širom sveta. Sa članicama u 150 zemalja, PKF je u idealnoj poziciji da pomogne klijentima da posluju u skladu sa lokalnom regulativom i globalnim standardima.

Kompanije različitih veličina, složenosti poslovnih procesa i delatnosti su predmet statutorne revizije, usled čega proces često može biti kompleksan. Članovi PKF tima blisko sarađuju sa našim klijentima kako bi izgradili odnose i pružili personalizovane usluge u skladu sa potrebama naših klijenata.

Revizije finansijskih izveštaja koje vršimo se pažljivo planiraju, sistematski sprovode i prilagođavaju vašim posebnim zahtevima. Mi planiramo svoj rad na način da se revizije odvijaju nesmetano i bez neprijatnih iznenađenja.

Naša veoma iskusna i uigrana ekipa revizora će biti u mogućnosti da vam ponudi revizorske usluge u skladu sa najvišim svetskim profesionalnim standardima i brendom koji naša firma predstavlja.

  • Statutorna revizija finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o reviziji i Međunarodnim standardima revizije (ISA)
  • Revizija konsolidacionih paketa
  • Revizija I1 obrazaca u skladu sa Zakonom o političkim strankama
  • Revizija vanrednih finansijskih izveštaja
  • Revizija pojedinačnih finansijskih izveštaja i posebnih elemenata, računa ili stavki finansijskih izveštaja
  • Revizija finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa okvirima specijalne namene
  • Angažmani o izveštavanju o sažetim finansijskim izveštajima
  • Angažovanja na obavljanju ugovorenih postupaka u vezi sa finansijskim informacijama
  • Angažmani za obavljanje kompilacije finansijskih izveštaja