Računovodstvo

Računovodstveni sektor čine stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u pružanju računovostvenih usluga, bilo iz kancelarije ili u prostorijama klijenta. Računovodstvene evidencije čije je vođenje obavezno su regulisane domaćim zakonodavstom, ali što je najvažnije, one takođe moraju biti prilagođene vašem poslovanju kako biste generisali računovodstvene i upravljačke informacije koje će vam biti zaista korisne za vođenje vaše kompanije. Pouzdani računovodstveni podaci su neophodni za donošenje ispravnih upravljačkih odluka.

Računovodstvene usluge koje pružamo:

 • usluge vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonskim propisima i važećim računovodstvenim standardima,
 • vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija
 • sastavljanje poreskih prijava
 • evidencija blagajne i platnog prometa
 • izradu periodičnih i godišnjih finansijskih izveštaja,
 • obračun zarada, socijalnih doprinosa i drugih naknada
 • obračun ugovora o delu i autorskih honorara
 • obračun poreza na dohodak građana
 • obračun poreza po odbitku prilikom isplate prihoda nerezidentnim pravnim licima
 • obračun poreza na imovinu
 • prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih i izrada M4 obrazaca
 • savetovanje prilikom zapošljavanja stranaca
 • konstantno informisanje o promenama zakonskih propisa i njihovom uticaju na Vaše poslovanje
 • zastupanje pred finansijskim institucijama ili prilikom kontrola poslovanja
 • izrada konsolidacionih paketa