office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Optimizacija poreza na dobit

Možemo vam pomoći da poboljšate kvalitet svojih poreskih prijava i oslobodite se (dela) tereta poreza, ostavljajući vam vreme za važnija pitanja. To ne činimo samo preuzimanjem stvarnog posla u vezi sa usklađivanjem, već́ i pregledom vaših procesa, savetovanjem kako da poboljšate usaglašenost ili angažovanjem našeg poreskog eksperta koji će uspostaviti efikasne procedure i procese kako bi mogli da kontrolišete usklađenost sa poreskim propisima.

Naše usluge usaglašavanja poslovanja sa propisima poreza na dobit pravnih lica

  • Identifikacija poreskih rizika kroz izradu dijagnostičke studije;
  • Popunjavanje poreskih prijava za porez na dobit, poreza na dobit po odbitku, kao i potrebnih pomoćnih obračuna i pregleda;
  • Optimizacija efektivne poreske stope;
  • Obračun odloženog poreza.
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.