office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Poreski podsticaji u skladu za Zakonom o porezu na dobit

Sistem za oporezivanje dobiti pravnih lica u Republici Srbiji nudi investitorima brojne poreske podsticaje koji stimulišu određeno ponašanje investitora i podržavaju pojedine grane privrede. Najčešći oblik poreskog podsticaja je poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva, a tu su i podsticaji za određene sektore privrede i regione. Pažljiv odnos prema raspoloživim poreskim podsticajima i njihovo korišćenje mogu da doprinesu smanjenju efektivne stope poreza na dobit pravnih lica.

Naše aktivnosti se odnose na analizu klijenta na osnovu koje ga obaveštavamo o raspoloživim poreskim podsticajima i načinima za njihovo ostvarivanje. Osim pomenutog, nudimo pomoć i u prikupljanju i izradi tražene dokumentacije.

Naše usluge obično uključuju pružanje pomoći:

  • U ostvarivanju prava na poreske podsticaje koji su predviđeni u skladu za Zakonom o porezu na dobit pravnih lica;
  • U ostvarivanju prava na podsticaje za određene sektore i grane privrede.
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.