office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Podrška u komunikaciji sa nadležnim poreskim organima

Poslednjih godina je uočen jasan trend intenziviranja kontrola Poreske uprave na polju poslovanja društava u različitim sektorima privrede. Uzimajući u obzir posledice svetske ekonomske krize, čije se posledice direktno odslikavaju na performanse srpske privrede, u uslovima rasta budžetskog deficita kod mnogih država je za očekivati da će se poreski inspektori u kontrolama sve više „agresivnije“ ponašati u komunikaciji sa poreskim obveznicima.

Naša usluga podrazumeva:

  • Sveobuhvatnu podršku u komunikaciji sa nadležnim poreskim organima tokom sprovođenja različitih poreskih postupaka (npr. povraćaj više plaćenih poreza, poreske kontrole, preknjižavanje poreza, izdavanje različitih potvrda i uverenja, odlaganje plaćanja poreskog duga, itd.).
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.