office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Optimizacija poreza na dodatu vrednost

Odgovor mnogih zemalja na globalnu finansijsku krizu bio je povećanje (ionako visokih) stopa PDV-a ili u nastojanju da smanje vladin budžetski deficit. Uprkos ekonomskom oporavku u poslednjih nekoliko godina, visoke PDV stope su se održale. Teoretski posmatrano, "troškove" indirektnih poreza snosi samo krajnji potrošač roba i usluga, pa preduzeća stoga deluju samo kao agenti za naplatu. Međutim, u praksi se problemi usklađenosti, neefikasna metoda delimičnog izuzeća, netačna naplata PDV-a, uticaj novčanog toka i regulatorne nedoslednosti često pokazuju skupi i problematični.

PKF je globalni poreski konsultant i kroz mrežu firmi članica može da pruži potpunu globalnu pokrivenost kako bi u potpunosti zadovoljio vaše zahteve.

Naše usluge uključuju:

PDV outsourcing

Mnogo je razlika u detaljima sistema PDV-a koji se primenjuju širom sveta, ali jedna stvar koja im je svima zajednička su oštre kazne za nepoštovanje PDV propisa, čak i u slučajevima nenamernih ili pukih administrativnih grešaka. Ako nemate sopstvene resurse ili veštine za održavanje tačne i pravovremene usklađenosti sa PDV regulativom, možda ćete želeti da razmislite o tome da ovaj zadatak delegirate PKF-u. Naš tim iskusnih stručnjaka može izvršiti čitav niz usluga u skladu sa indirektnim porezima, uključujući pripremu i podnošenje svih poreskih prijava i održavanje odgovarajuće dokumentacione podrške.

Ostvarivanje povrata PDV-a

Iako PDV teoretski ne bi trebalo da košta ništa vaše poslovanje, često postoji značajan uticaj na novčani tok kada postoje vremenske razlike između naplate izlaznih poreza na prodaji i umanjenja ulaznih poreza na nabavci. Još veći uticaj može nastati ako ste izvoznik i stoga ispunjavate uslove za povraćaj prethodnog poreza ili ako imate značajne kapitalne investicije. Pažljivo planiranje i sveobuhvatne procedure za povraćaj PDV-a mogu značajno smanjiti negativan uticaj na vaš novčani tok.

Razumevanje i primena izuzeća i oslobođenja od PDV-a

Pojmovi indirektnih poreza su jednostavni, ali u mnogim su jurisdikcijama postali složeni uvođenjem mnoštva izuzetaka i oslobođenja. Ključno je shvatiti uticaj ovih PDV specifičnosti na vaše rezultate (prodaje) i ulaze (nabavke) kako biste osigurali tačan obračun i izveštavanje Poreske uprave o visini vaše PDV obaveze.

Pregledi planiranja i usklađenosti

Da bi vam pomogao da identifikujete potencijalne probleme, mogućnosti ili neefikasnosti, PKF može da pregleda vaš PDV sistem i dokumentaciju, i da identifikuje mogućnosti za poboljšanje procesa i novčanog toka, kao i potencijalna sporna područja. Vreme je izuzetno važno pitanje indirektnih poreza. Kada nastaje poreska obaveza? Pri isporuci? Nakon fakturisanja? Po prijemu uplate? Kada treba da se vrati? Šta se dešava ako ovog meseca zaboravite da uključite ulaznu fakturu? Možete li da ostvarite pravo na odbitak prethodnog poreza sledećeg meseca? U PKF-u naši stručnjaci imaju izuzetno iskustvo i mogu savetovati koje tačno korektivne mere treba preduzeti da bi se stvari ispravile i poreski rizik sveo na minimum.

Zastupanje

Bez obzira na to da li ste u sporu sa poreskim vlastima ili ste u postupku zahteva za povraćaj sredstava, stručnjaci PKF-a mogu vam pomoći da obezbedite da vaš slučaj ili zahtev budu profesionalno predstavljeni, tehnički ispravni i pravilno podržani u pogledu dokumentacije i dokaza.

Usluge PDV punomoćnika stranog lica

Ukoliko ste strano lice koje vrši promet dobara i usluga na teritoriji Srbije, PKF vam može pružiti podršku u svojstvu PDV punomoćnika koji će u vaše ime ispunjavati obaveze i ostvarivati prava u skladu sa PDV propisima (podnošenje PDV prijava, plaćanje PDV obaveza, ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza i sl.).

Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Image

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Image

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.