office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

Optimizacija poreskog rizika u transakcijama M&A

Naš stručni tim specijalizovan za poreska pitanja pruža čitav spektar poreskih usluga savetovanja učesnicima u transakcijama spajanja, pripajanja i preuzimanja preduzeća (M&A). Pravilnom procenom poreskog rizika u transakcijama M&A, buduća poreska opterećenja se mogu smanjiti, a sve mogućnosti za optimizaciju poreza mogu se prepoznati i iskoristiti.

Naše aktivnosti na ovom polju naročito obuhvataju sledeće:

  • Strukturiranje akvizicija i sa njima povezanih finansiranja;
  • Pregled ugovora o prodaji i kupovini akcija, poreskih garancija i naknada;
  • Pomoć i podršku u sprovođenju akvizicija;
  • Pomoć i podršku organizaciji u oblastima poreskih pitanja nakon akvizicije.
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Poresko savetovanje je samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz finansijske konsultacije, kao i revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

PORESKO ODELJENJE PKF

Mićun Žugić

Odgovoran za rad poreskog odeljenja

Mićun Žugić ima više od 15 godina radnog iskustva. Tokom svog rada u PKF d.o.o je pružao usluge revizije i poreskog savetovanja preduzećima u raznim delatnostima i upravljao složenim projektima vezanim za reviziju donacija EU.

Mićun pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Poresko savetovanje kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.