Poreski konsalting

Nudimo profesionalne savete za naše klijente u svim oblastima oporezivanja. Možemo se osloniti na iskustvo i stručnost međunarodne mreže PKF-ovih kancelarija sa visokokvalifikovanim poreskim profesionalcima kako bi pružili najbolje poreske savete u prekograničnim transakcijama prilagođene lokalnim zahtevima i individualnim poslovnim potrebama. Naši poreski savetnici periodično informišu naše klijente o značajnijim promenama u lokalnim poreskim zakonima i njihovim službenim interpretacijama.

Usluge koje pružamo:

  • Transferne cene
  • Pomoć pri izradi i kontrola poreskih prijava poreza na dobit, PDV-a i ostalih poreza
  • Poresko planiranje i optimizacija
  • Poreska analiza i strukturiranje transakcija spajanja, pripajanja i preuzimanja
  • Tekuća savetodavna podrška