Korporativni konsalting

Korporativni konsalting podrazumeva pomoć i asistenciju prilikom donošenja značajnih poslovno-strateških odluka, kupoprodajnih transakcija i reorganizacije.

Usluge koje pružamo:

  • Procena vrednosti kapitala
  • Procena vrednosti osnovnih sredstava
  • Finansijska Due Diligence Studija
  • M&A i Joint venture (vođenje pregovora u svojstvu finansijsko-poreskog konsultanta, sastavljanje obavezujuće ponude, pregovaranje finansijskih uslova, izjava i garancija datim u kupoprodajnim ugovorima i pregovaranje podele cene.
  • Studija izvodljivosti
  • Planovi reorganizacije
  • Statusne promene
  • Činjenična stanja