Finansijsko planiranje

Prilagodite svoje poslovne planove i investicije vašim kratkoročnim/dugoročnim ciljevima i prihvatljivom riziku uz adekvatno finansijsko planiranje. Usluge koje pružamo:

 • Projekcija „cash flow“-a (dugoročnih novčanih tokova),
 • Biznis plan,
 • Investicione studije,

Analiza finansijskih uslova kreditiranja i oročavanja sredstava, pregovori sa poslovnim bankama i minimiziranje troškova finansiranja.

Menadžment konsalting

Menadžment konsalting podrazumeva pomoć kompaniji da poboljša performanse poslovanja kroz uspostavljanje strateškog plana poslovanja, poboljšanje organizacionih performansi, načina merenja rezultata, uspeha, efikasnosti i minimiziranje rizika. Usluge koje pružamo:

 • Razvoj i asistencija u implementaciji strateškog i operativnog plana poslovanja
 • Skeniranje poslovnih procesa u cilju povećanja efektivnosti, efikasnosti i minimiziranja rizika putem internih kontrola
 • Izrada Pravilnika u cilju povećanja organizacione efikasnosti i minimiziranja rizika od prevarnih radnji (Pravilnik o protoku dokumentacije u sektoru finansija/računovodstva, Pravilnik o načinu vršenja kontrole, Pravilnik o formi izveštavanja Rukovodstva, Pravilnik o računovodstvenim politikama itd.)
 • Monitoring poslovnih procesa (identifikovanje indikatora rizika, detekcija prevarnih radnji, monitoring internih kontrola, i izveštavanje o output-ima poslovnih procesa po različitim kriterijumima u skladu sa potrebama klijenta)

Razvoj i unapređenje kontroling funkcije i praćenje ključnih indikatora poslovanja (KPI),

Cost budgeting (analiza troškova, budžetiranje i predlog uštede u troškovima)

Data analysis (obrada i analiza podataka u cilju otkrivanja devijacija i podržavanja procesa odlučivanja u skladu sa potrebama klijenta, IDEA program)

Korporativni konsalting

Korporativni konsalting podrazumeva pomoć i asistenciju prilikom donošenja značajnih poslovno-strateških odluka, kupoprodajnih transakcija i reorganizacije.

Usluge koje pružamo:

 • Procena vrednosti kapitala
 • Procena vrednosti osnovnih sredstava
 • Finansijska Due Diligence Studija

M&A i Joint venture (vođenje pregovora u svojstvu finansijsko-poreskog konsultanta, sastavljanje obavezujuće ponude, pregovaranje finansijskih uslova, izjava i garancija datim u kupoprodajnim ugovorima i pregovaranje podele cene.

 • Studija izvodljivosti
 • Planovi reorganizacije
 • Statusne promene
 • Činjenična stanja