EBRD

SARADNJA SA EBRD U FUNKCIJI LOKALNOG KONSULTANTA

„Evropska banka za obnovu i razvoj“ (EBRD) u okviru aktivnosti podrške razvoju malih i srednjih preduzeća (SME) u Srbiji povezuje svoje domaće klijente sa lokalnim konsultantima koji znaju kako da realizuju kvalitetne projekte u različitim oblastima. U okviru svojih aktivnosti podrške razvoju SME u Srbiji, EBRD deli troškove konsultantskih projekta sa klijentima.
Kao lokalni konsultant odobren od strane EBRD-a na realizaciji programa „SME Financial Management Enhancement” nudimo širok spektar konsultantskih usluga prilagođen konkretnim potrebama klijenata:

  • Skeniranje i procena efikasnosti postojećih poslovnih procesa, procesa finansijskog i menadžment izveštavanja
  • Izrada predloga i implementacija unapređenih procesa, kao i izrada predloga dizajna i implementacija unapređenog sistema izveštavanja
  • Procena adekvatnosti organizacije finansijskog i računovodstvenog sektora
  • Reorganizacija finansijskog i računovodstvenog sektora
  • Uspostavljanje sistema kontrolinga i praćenja osnovnih „key performans“ indikatora (KPI)
  • Dizajniranje forme izveštaja o ključnim indikatorima poslovanja (KPI),
  • Asistencija i obučavanje zaposlenih u cilju efikasnog prikupljanja i analize finansijskih podataka, podataka od značaja za praćenje KPI i izveštavanje menadžmenta,
  • Ocena sistema internih kontrola
  • Druge ugovorene procedure u skladu sa potrebama klijenta.