office@pkf.rs | 011 3018 445
background
Image

EBRD lokalni konsultant

Kao lokalni konsultant odobren od strane EBRD-a na realizaciji programa „SME Financial Management Enhancement” nudimo širok spektar konsultantskih usluga prilagođen konkretnim potrebama klijenata.

„Evropska banka za obnovu i razvoj“ (EBRD) u okviru aktivnosti podrške razvoju malih i srednjih preduzeća (SME) u Srbiji povezuje svoje domaće klijente sa lokalnim konsultantima koji znaju kako da realizuju kvalitetne projekte u različitim oblastima. U okviru svojih aktivnosti podrške razvoju SME u Srbiji, EBRD deli troškove konsultantskih projekta sa klijentima.

Usluge koje pružamo

  • Skeniranje i procena efikasnosti postojećih poslovnih procesa, procesa finansijskog i menadžment izveštavanja,
  • Izrada predloga i implementacija unapređenih procesa, kao i izrada predloga dizajna i implementacija unapređenog sistema izveštavanja
  • Procena adekvatnosti organizacije finansijskog i računovodstvenog sektora
  • Reorganizacija finansijskog i računovodstvenog sektora
  • Uspostavljanje sistema kontrolinga i praćenja osnovnih „key performans“ indikatora (KPI)
  • Dizajniranje forme izveštaja o ključnim indikatorima poslovanja (KPI),
  • Asistencija i obučavanje zaposlenih u cilju efikasnog prikupljanja i analize finansijskih podataka, podataka od značaja za praćenje KPI i izveštavanje menadžmenta,
  • Ocena sistema internih kontrola
  • Druge ugovorene procedure u skladu sa potrebama klijenta.
Direktna, jasna i poverljiva komunikacija sa Klijentom.

Tim od 30 profesionalaca koji čine, licencirani revizori, računovođe, poreski i finansijski savetnici, ovlašćeni procenitelji, pomoći će vam u ostvarenju vaše poslovne vizije.

Poverljiva komunikacija sa Klijentom

PKF Srbija

Finansijske konsultacije su samo deo naše sfere stručnosti. Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku kroz poreska savetovanja, revizorske i knjigovodstveno-računovodstvene usluge.


PKF Srbija je deo PKF International (London) mreže koja primenjuje programe osiguranja kvaliteta rada svojih članica.

KONSULTANTSKO ODELJENJE PKF

Svetlana Jeremić

Ogovorna za rad konsultantskog odeljenja i kontrolu kvaliteta

Svetlana Jeremić ima više od 14 godina iskustva na projektima revizije i konsultantskih usluga, kao što su M&A transakcije uključujući FDD, procenu kapitala, pregovore i PPA studiju, verifikacije utrošenih sredstava, izrade investicionih studija, biznis planova, risk advisory usluga, ocene internih kontrola, finansijskog i korporativong savetovanja.

Svetlana pruža podršku klijentima i putem digitalnih kanala komunikacije: Viber, Skype, Zoom, Teams

Pridružite se PKF familiji klijenata koju čini 1.500 kompanija iz cele Srbije.

Kontaktirajte nas i formiraćemo neobavezujuću, individualnu ponudu u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Konsultacije kontakt

Email: office@pkf.rs
Telefon: +381 11 3018 445
Adresa: Palmira Toljatija 5/III

Iako su nam kancelarije u Beogradu, naši klijenti se nalaze širom Srbije.