Donacije

Usluge verifikacije utrošenih sredstava po osnovu ugovora o realizaciji projekata odobrenih od strane EU, EAR, UNDP i drugih ino pristupnih fondova, kao i projekata odobrenih od strane domaćih donatora i Ministarstava Republike Srbije. Usluge koje pružamo:

  • Verifikacija utrošaka po osnovu „Grant“ ugovora (donacije)
  • Verifikacija utrošaka po osnovu „Fee based“ ugovora (service contracts).