Disclaimer srpski

Opšte odricanje od odgovornosti članica
PKF d.o.o. je članica PKF International Limited familije pravno nezavisnih firmi i ne prihvata bilo kakvu
odgovornost i obaveze proistekle delovanjem ili nedelovanjem pojedinačnih članica ili korespodentskih firmi.