office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Uslovi upisa u registar pružalaca računovodstvenih usluga

Novi Zakon o računovodstvu propisuje uslove za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

Zakon o racunovodstvu 2020 Januar 16, 2020 » » Novi zakon o računovodstvu

Novi Zakon o računovodstvu, koji je stupio na snagu počev od 1. januara 2020. godine, propisuje uslove za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (Registar) za pravna lica i preduzetnike čija je pretežna delatnost obavljanje računovodstvenih usluga (šifra delatnosti 69.20).
Pravnim licima i preduzetnicima je ostavljen rok da se upišu u Registar do 1. januara 2023. godine, tj. da se usklade sa odredbama novog Zakona do 1. januara 2023. godine.
U Registar može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa novim Zakonom.
Dozvolu rešenjem izdaje Komora ovlašćenih revizora pravnom licu, odnosno preduzetniku, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi.

Novi Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 – novi Zakon) stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

Novim Zakonom se uređuju sledeća pitanja:

 • obveznici primene novog Zakona;
 • razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika;
 • organizacija računovodstva;
 • računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga;
 • uslovi i način vođenja poslovnih knjiga;
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga;
 • priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima;
 • sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja
 • o poslovanju i izveštaja o korporativnom upravljanju;
 • izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje;
 • Registar finansijskih izveštaja;
 • Nacionalna komisija za računovodstvo;
 • nadzor nad sprovođenjem odredbi novog Zakona.

 

Novi Zakon propisuje uslove za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (Registar) za pravna lica i preduzetnike čija je pretežna delatnost obavljanje računovodstvenih usluga (šifra delatnosti 69.20).

Registar treba da počne sa radom 1. januara 2021. godine.

Pravnim licima i preduzetnicima je ostavljen rok da se upišu u Registar do 1. januara 2023. godine, tj. da se usklade sa odredbama novog Zakona do 1. januara 2023. godine

U Registar može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa novim Zakonom.

 

Dozvolu izdaje Komora ovlašćenih revizora pod sledećim uslovima

 • pravno lice/preduzetnik ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (šifra delatnosti 69.20);
 • osnivač, odnosno stvarni vlasnik pravnog lica, kao i član organa upravljanja pravnog lica nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice, odnosno preduzetnik da nije pravnosnažno osuđen na kaznu zatvora za krivično delo u Republici Srbiji ili stranoj državi;
 • pravno lice/preduzetnik ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC), ili sâm preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

 

U Republici Srbiji trenutno status članice IFAC-a imaju dve profesionalne organizacije:

 • Komora ovlašćenih revizora (Komora), i
 • Savez računovođa i revizora Srbije (SRRS).

 

Pored navedenih članica IFAC-a u Republici Srbiji, na svetu postoji preko 170 članica IFAC-a iz preko 110 različitih zemalja.

Fizička lica koja su profesionalno zvanje stekla u skladu sa odredbama ranijih Zakona o računovodstvu („Sl. list SRJ“, br. 46/1996, …, 71/2001) i Zakona o računovodstvu i reviziji („Sl. list SRJ“, br. 71/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 55/2004) (raniji Zakoni) mogu ta zvanja koristiti za potrebe ispunjavanja uslova za upis pravnih lica i preduzetnika u Registar.

Novi Zakon ne propisuje uslove za sticanje profesionalnih zvanja za fizička lica u oblasti računovodstva ili revizije → ti uslovi su propisani internim aktima i procedurama profesionalnih organizacija članica IFAC-a.

Pitanja u vezi sa polaganjem ispita, programom za polaganje istih, obaveznim članstvom u profesionalnoj organizaciji članici IFAC-a, pohađanjem kontinuirane profesionalne edukacije i sl. nisu uređena novim Zakonom → fizička lica koja su stekla profesionalno zvanje nisu novim Zakonom dužna ni da pohađaju kontinuiranu edukaciju (seminare, savetovanja), kao ni da stiču određene bodove, budu pretplatnici stručnih izdanja i sl.

Jednom stečeni sertifikat o profesionalnom zvanju je dovoljan dokaz za upis u Registar.

Fizička lica koja su profesionalno zvanje stekla u skladu sa odredbama ranijih Zakona mogu ta zvanja koristiti za potrebe ispunjavanja uslova za upis pravnih lica i preduzetnika u Registar.

Profesionalna zvanja se mogu steći u bilo kojoj profesionalnoj organizaciji članici IFAC-a (u Srbiji i u inostranstvu).

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Računovodstveno odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.