office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Kako minimizirati rizike u M&A transakciji

Kako minimizirati rizike u M&A transakciji April 08, 2021 » » Kako minimizirati rizike u M&A transakciji

Da li znate da je globalna stopa neuspeha M&A transakcija između 70% i 90%?

U svetlu ozbiljnih socijalno-ekonomskih efekata koje na poslovanje društava izaziva aktuelna pandemija Covida 19, procesi udruživanja i kupovina kompanija su više nego aktuelni. Sinergijom više poslovnih modela i kvalitetnih kadrova koji rade u kompanijama, lakše mogu da se prevaziđu ogromni izazovi koji su trenutno na sceni svetske ekonomije.

Kroz ovaj članak bi želeli da Vam istaknemo značaj ovih procesa, kao i veoma bitnu ulogu eksternih konsultanata, poput naše kompanije, u svim planiranim aktivnostima.

Da li ste znali da je stopa neuspešnih M&A transacija na globalnom nivou između 70% i 90%? Ovakva stopa je viška, ali nije iznenađujuća kada uzmete u obzir sve faktore involvirane u akviziciju. Proces kupovine ili pripajanja druge kompanije nikada ne bi trebalo uzimati olako. Koja su top 4 ključna rizika?


 

Proces kupovine ili pripajanja druge kompanije - Rizik 1

1. Preplatiti cenu za kompaniju

Ovo je uobičajena greška usled brojnih faktora, a najčešći su nedostatak ekspertize ili ubrzan proces procene vrednosti kapitala i pritisak internih i eksternih strana (menadžmenta, prodavca, posrednika ili savetnika) da se transakcija zaključi što pre, što može navesti pregovarački tim da preplati kompaniju, umesto da radi na postizanju dogovora koji će zaista stvoriti vrednost za kupca.

Microsoft je 2014. godine kupio kompaniju Nokia za $7.9B, da bi već u 2015. godini otpisao gubitak od akvizicije u iznosu od $7.6B i otpustio 15,000 radnika iz Nokie. Razlozi: između ostalih, preplaćena cena za kompaniju i loše procenjeni benefiti „sinergije“.

 

Proces kupovine ili pripajanja druge kompanije - Rizik 2

2. Loš Due Dilligence

Kako bi stekli pravu sliku o tome šta zaista kupujete, pre same akvizicije neophodno je saznati što više o targetiranoj kompaniji: njenom finansijskom položaju, zaključenim ugovorima, proizvodima i uslugama, kupcima, dobavljačima, obavezama, potraživanjima, imovini, osiguranju, sudskim sporovima, porezima, itd.

HP je 2012. godine kupio Autonomy za $11.1B u nameri da proizvodnju hardware-a dopuni proizvodnjom software-a, a nakon čega je ostvario gubitak od $5B. Kompaniju HP su tužili akcionari za nemar u sprovođenju DD procedura. Razlog: netačani finansijski izveštaji Autonomy na kojima je bazirana DD studija, a koji su doveli do loših odluka i gubitka.

Zbog pretnje Interneta tradicionalnim medijima, TimeWarner i AOL su se spojili 2004. godine, kako bi iskoristili benefite sinergije tradicionalnih i elektronskih medija. Cena transakcije je iznosila $111B. Spajanje je ostalo upamćeno kao do tada najveći godišnji gubitak zabeležen u finansijskim izveštajima jedne kompanije u iznosu od $99B. Razlog: ubrzan DD proces.

 

Proces kupovine ili pripajanja druge kompanije - Rizik 3

3. Neočekivani troškovi nakon akvizicije

Nakon akvizicije mogu se pojaviti mnogi neočekivani troškovi kao što su penali po okončanim sudskim sporovima, poreski penali nakon poreskih kontrola, aktiviranje hipoteka, zaloga, jemstava i garancija, odlazak zaposlenih i odliv „know-how“-a itd.

Bank of America je 2008. godine kupila Countrywide za samo $2B. Kombinovanje banke sa provajderom hipoteka se činilo kao oštroumna ideja. Ubrzo nakon akvizije, postalo je jasno da je Bank of America zapravo stekla tzv „bad debt“ za samo $2B, i završila sa otplatom $50B duga.

 

Proces kupovine ili pripajanja druge kompanije - Rizik 4

4. Loše procenjeni benefiti singergije i loše definisana strategija nakon akvizicije

Kompanije često ulaze u akviziciju sa preteranim osećajem optimizma i potcenjuju vreme potrebno da efekti sinergije urode plodom ili zameraju važnost definisanja strategije i detaljnih planova daljeg razvoja. Pogrešne procene efekata sinergije često vode i do preplate cene za kompaniju.

News Corporation je 2005. godine kupio tada popularnu društvenu mrežu MySpace za $580M. Nekoliko godina kasnije kompanija je zabeležila gubitak od akvizije u iznosu od $545M. Rupert Murdoch je tada rekao: „Zeznuli smo na sve moguće načine i naučili vredne i skupe lekcije“. Razlog: nepostojanje razvojne strategije.


 

Kako minimizirati rizike u M&A transakciji?

Kako minimizirati rizike u M&A transakciji
  • Kako biste odredili kupoprodajnu cenu koja je prava mera transakcije, potrebno je izvšiti stručnu procenu vrednosti kapitala kompanije, uključujući diskontovane novčane tokove, likvidacionu i knjigovodstvenu vrednost kompanije, uporedne analize i EBIT-a multiplikatore.
  • Detaljna Due Diligence studija je ključna za uspešnu akviziciju. Što više pravih i pravovremenih informacija o kompaniji imate, bolje kupoprodajne i razvojne odluke donosite. Ukoliko ste u prilici, angažujete profesionalace koji će sprovesti DD procedure, kao i vanrednu reviziju finansijskih izveštaja targetirane kompanije ili unapred dogovorene postupke provere finansijskih podataka.
  • Minimizirajte neočekivane troškove nakon akvizicije ugovaranjem izjava i garancija (representations and warranties) i praga materijalnosti (treshold) u kupoprodajnom ugovoru. Rep&Warr su izjave koje vam prodavac daje u vezi sa stanjem bitnih finansijskih i pravnih elemenata u kompaniji i garancije da će nakon kupovine prodavac snositi troškove u dogovorenom vremenskom periodu i dogovorenom iznosu ukoliko se pojave (npr. poreske kazne za nepravilnosti u poslovanju utvrđene poreskom kontrolom nakon akvizicije, a odnose se na period poslovanja pre akvizicije).
  • Dobro procenite efekte sinergije i potrebno vreme da urode plodom i definišite detaljnu strategiju i planove daljeg razvoja. Konsolidacija zajedničkih poslovnih operacija zahteva vreme i pažljivo planiranje uključujući i projekcije budućih novčanih tokova kako bi proces integracije bio uspešan.

Kao uspešni menadžeri jasno je da ne možete znati sve o svemu, ali je kritično znati kada se treba obratiti ekspertima kako biste izbegli skupe lekcije.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Revizorsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.