office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Kako razviti ESG strategiju u 6 koraka?

ESG strategija Decembar 28, 2022 » » ESG strategija

Strategija zaštite životne sredine, društva i upravlјanja (ESG) je definisana kao poslovni model koji naglašava društvenu odgovornost (CR).

Ko su stakeholderi (zainteresovane strane)

Ko su stakeholderi (zainteresovane strane)

Definisanje zainteresovanih strana je ključno u kreiranju ESG strategije i postavljanju kompanije prema novom modelu poslovanja. Najvažniji stakeholderi su:

 • Vlade država
 • Regulatorna tela
 • Investitori
 • Banke
 • Osiguravajuća društva
 • Kupci
 • Dobavljači
 • Konkurencija
 • Zaposleni
 • Lokalne samouprave

 

Zašto je za biznis važno da ima ESG strategiju?

Zainteresovane strane vrše sve jači pritisak na kompanije da ulažu u unapređenje životne sredine i društva, i da transparentno pokažu kako i na koji način to rade. Prvi korak u ispunjenju ovih zahteva za svaki biznis je razvoj ESG strategije

 

Zašto je za biznis važno da ima ESG strategiju?

Kako razviti ESG strategiju u 6 koraka?

1. Konsultujte se sa zainteresovanim stranama

Na današnjem tržištu, investitori i kreditori sve više ulažu sredstva u razvoj i finansiranje, dok vlade, lokalne zajednice i zaposleni sve više podržavaju kompanije koje imaju slične vrednosti kao njihove.

Definišite uverenja i vrednosti ključnih stakeholdera kako bi započeli mapiranje cilјeva sa svojom ESG strategijom.

2. Izaberite odgovarajući ESG okvir za izveštavanje

Okviri koji vam mogu pomoći da definišete i implementirate ESG principe u svojoj kompaniji su:

 • Global Reporting Initiative (GRI),
 • International Organization for Standardization (ISO), ISO 14001,
 • Principles for Responsible Investments (PRI),
 • okvir koji razvija Sustainability Accounting Standards Board (SASB),
 • dobrovoljna inicijativa United Nations Global Compact.

3. Procenite materijalnost

Procena materijalnosti je klјučni deo uspešne implementacije ESG strategije jer otkriva na koje teme ESG plan treba da se fokusira, a koje su relevantne za sve ključne zainteresovane strane (investitore, kreditore, zaposlene, poslovne partnere, konkurenciju, lokalne zajednice, ali i samu kompaniju). Procena materijalnosti pomaže biznisu da favorizuje poslovne aktivnosti kojima će ispuniti svoje cilјeve.

4. Odredite prave lјude za upravlјanje

Kako bi definisana ESG strategija dovela vaš biznis do uspeha angažujte eksperte da definišu i upravlјaju vašim ESG aktivnostima.

5. Prikupite podatke o klјučnim indikatorima uspeha (KPI)

Odaberite relevantne metrike kojima ćete meriti uspeh u ostvarenju ESG ciljeva. Dobro definisani i postavljeni ESG procesi će biti od velike koristi u obezbeđivanju metrika i informacija za praćenje ključnih indikatora uspeha.

6. Ponovo procenite strategiju nakon izvesnog vremena

Prikupljeni podaci o ostvarenim ESG aktivnostima i ciljevima predstavljaju osnovu za ponovnu procenu i unapređenje ESG strategije tokom vremena.

Prikupite relevantne, fer, uravnotežene, tačne i pravovremene podatke o ostvarenim perfomansama, priznajte svoje jake strane i nastavite sa aktivnostima koje su dale dobre rezultate, ali isto tako priznajte i svoje slabosti i preduzmite korake u cilju daljeg unapređenja ESG strategije i aktivnosti.

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Konsultantsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.