office@pkf.rs | 011 3018 445
background

ESG procena kompanije putem PKF platforme

ESG procena kompanije putem PKF platforme Oktobar 18, 2022 » » ESG procena kompanije

Posvećenost ESG (Environmental, Social and Governance) ciljevima i izveštavanju sve više postaje imperativ u današnjem poslovanju!

Međutim, sam početak ESG putovanja često može biti frustrirajući i veoma komplikovan za kompanije koje moraju da naprave ozbiljan iskorak u ovom segmentu.

 

Kako započeti ESG putovanje

Svim postojećim klijentima i svim zainteresovanim stranama, PKF Srbija u saradnji sa mrežom kojoj pripada, nudi efikasno rešenje putem korišćenja kredibilne platforme, kao najjednostavniji način da napravite prvi korak u svom ESG putovanju i poboljšate svoje performanse!

PKF ESG “Health Check Assessment” podrazumeva procenu ESG svesnosti vaše kompanije, uključujući analizu neusaglašenosti između trenutnog statusa kompanije i minimalnih zahteva izveštajnih okvira, kao i akcioni plan i preporuke za unapređenje ESG performansi vaše kompanije.

PKF „Health Check“ test obuhvata procenu posvećenosti vaše kompanije konceptu održivog poslovanja, klimatskim promenama, uključenosti zainteresovanih strana, ljudskim resursima, korišćenju energije iz obnovljivih izvora, smanjenju GHG i CO2 emisija, upravljanju otpadom, zaštiti voda, i procenu posvećenosti konceptu odgovornog ponašanja kompanija.

 

Dalji koraci uz PKF

Naš izveštaj možete koristiti:

  • kako bi planirali dalje vaše ESG putovanje,
  • podeliti ga sa zainteresovanim stranama kao što su investitori, dobavljači, banke, kupci, ili
  • u marketinške svrhe kako bi povećali kredibilitet vaše kompanije i digli rejting kod javnog mnjenja.

Nakon inicijalne procene ESG svesnosti, PKF eksperti su vam na raspolaganju za dalje korake, koji podrazumevaju:

  • razvoj vašeg ESG pravca kretanja,
  • definisanje ESG stategije održivog razvoja, politika i procedura,
  • uspostavljanje ESG procesa izveštavanja,
  • unapređenje performansi i
  • uslugu uveravanja

 

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Konsultantsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.