office@pkf.rs | 011 3018 445
background

Kako rizik od klimatskih promena kreira finansijske rizike i prilike za kompanije?

ESG i klimatske promene Novembar 9, 2022 » » ESG i klimatske promene

Klimatske promene već imaju značajan uticaj na ljudske živote i društvo. Međutim, rizik od klimatskih promena sve više utiče i na investitore i biznise kreirajući finansijske rizike, ali i prilike za kompanije.

U svetlu finansija, rizik od klimatskih promena se može posmatrati kroz četiri tipa rizika:

U svetlu finansija, rizik od klimatskih promena se može posmatrati kroz četiri tipa rizika:

  • fizički,
  • tranzicioni,
  • pravni,
  • reputacioni.

Fizički rizik može biti dugoročan, kao što je podizanje nivoa okeana i mora, povećanje kiselosti okeana, nedostatak pijaće vode, povećanje temperatura, što sve zajedno može izazvati značajne promene u mnogim industrijama, a naročito u poljoprivredi, ili može biti i kratkoročan kao što su poplave, oluje, ili požari.

Takođe, usled klimatskih promena ekonomija se ubrzano okreće ka „zelenoj“ proizvodnji i obnovljivim resursima, što sa sobom nosi tranzicioni rizik. Tranzicioni rizik uključuje prilagođavanje novoj regulativi koja nameće obelodanjivanje uticaja poslovnih aktivnosti kompanija na klimatske promene, ali i rizike od prevremenog obezvređivanja postrojenja i opreme, promene u potražnji kupaca, promene u lancu snabdevanja, kao i troškove tranzicije ka održivim načinima poslovanja.

Pravni rizik može uključivati sudske procese protiv kompanija usled zagađivanja životne okoline, ili usled nedovoljne transparentnosti u obelodanjivanju efekata poslovnih aktivnosti na životnu sredinu i društvo.

Narušen reputacioni rizik može dovesti do bojkota kompanije i njenih proizvoda od strane kupaca što rezultira u izgubljenoj prodaji i smanjenju prihoda.

Povezanost rizika

Fizički, pravni, tranzicioni i reputacioni rizik su međusobno povezani. Na primer, fizički rizik može dovesti do smanjenja vrednosti nekretnina i postrojenja kompanija, prekida u poslovnim aktivnostima ili u lancu snabdevanja, ali i do povećanja cena sirovina. Pravni rizik i povećan broj sudskih sporova protiv kompanije može dovesti do ozbiljnog narušavanja reputacije kompanije. Promene u tražnji kupaca mogu dovesti do prevremenog obezvređenja određene imovine, pogotovo postrojenja i opreme koje se koriste u naftnoj industriji.

 

Sva četiri navedena rizika povezana sa klimatskim promenama, utiču na finansijsku stabilnost kompanija i značajno povećavaju finansijske rizike, uključujući i:

Uticaj na finansijsku stabilnost
  • gubitke na tržištu kapitala,
  • smanjenje kreditne sposobnosti,
  • ograničen pristup sredstvima finansiranja,
  • poslovne gubitke usled pada tražnje za proizvodima,
  • finansijske gubitke po osnovu izgubljenih sudskih sporova.

Ovo sve implicira i još više naglašava neohodnost brzog prelaska kompanija na održive modele poslovanja.

Međutim, treba imati u vidu da klimatske promene ne kreiraju samo rizike za kompanije, već i prilike takođe. Kako bi kompanije iskoristile prilike neohodno je da imaju proaktivan pristup klimatskim promenama.

Klimatske promene kreiraju i prilike

Na primer, kompanije bi trebalo aktivno da razmišljaju o implementiranju „net zero“ koncepta poslovanja na način koji je u saglasnosti sa zahtevima kupaca, interesima vlasnika kompanija, zaposlenih i ostalih stejkholdera.

Zatim o promeni načina na koji koriste resurse, povećanju efikasnosti korišćenja energije ili upravljanja otpadom, uvođenju novih tehnologija i inovacija, kao što su vetro parkovi, solarna energija, hidro energija itd.

Osim redizajniranja načina korišćenja resursa, kompanije bi trebalo da iskoriste i prilike za inoviranje sopstvenih proizvoda čiji će „carbon footprint“ biti značajno manji. Takođe, kompanijama se pruža i prilika da iskoriste nove izvore finansiranja kroz zelene obveznice, zelene kredite ili tržište karbon kredita.

Blagovremeno minimizirajte rizike i iskoristite prilike povezane sa klimatskim promenama.

PKF će Vaše ESG putovanje učiniti prijatnim i uspešnim!

background

PKF pruža podršku svim klijentima u ovoj kompleksnoj oblasti.

Ukoliko imate bilo kakvih neodoumica ili vam je potrebna naša ekspertska podrška.

Konsultantsko odeljenje PKF Beograd
background
Image

Postavi pitanje PKF timu

avatar
Poštovani, u svakom momentu nas možete kontaktirati na broj telefona 011 3018 445 ili poslati email na office@pkf.rs. Ukoliko Vam trebaju hitni odgovori, izaberite jednu od usluga u nastavku.