office@pkf.rs | 011 3018 445
background

PKF poreski informator

Najnovije poreske vesti o značajnijim promenama u lokalnim poreskim zakonima

Najpopularnije poreske vesti iz našeg informatora.


Izmene Zakona o porezu na dobit propisuju novu obavezu za rezidentna pravna lica
Januar 2020

Izmene Zakona o porezu na dobit propisuju novu obavezu za rezidentna pravna lica

Pročitaj
Uvođenje testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa dopunama Zakona o porezu
Januar 2020

Uvođenje testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa dopunama Zakona o porezu

Pročitaj
Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, objašnjenje Ministarstva finansija
Jun 2019

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, objašnjenje Ministarstva finansija

Pročitaj
Centar za velike poreske obaveze posebnu pažnju usmeriće na sledeće poreske obveznike
Maj 2019

Centar za velike poreske obaveze posebnu pažnju usmeriće na sledeće poreske obveznike

Pročitaj
Sporazum o socijalnom osiguranju potpisanim između Republike Srbije i Ruske federacije
April 2019

Sporazum o socijalnom osiguranju potpisanim između Republike Srbije i Ruske federacije

Pročitaj
Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i utvrđivanje amortizacije za poreske svrhe
Februar 2019

Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i utvrđivanje amortizacije za poreske svrhe

Pročitaj
Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Multilateralnu konvenciju, koja je objavljena u Sl. glasniku RS
Januar 2019

Narodna skupština Republike Srbije potvrdila je Multilateralnu konvenciju, koja je objavljena u Sl. glasniku RS

Pročitaj
Konkurs za posao.