office@pkf.rs | 011 3018 445
background

PKF poreski informator

Najnovije poreske vesti o značajnijim promenama u lokalnim poreskim zakonima

Najpopularnije poreske vesti iz našeg informatora.


Prosečne cene 1 m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama
Decembar 2020

Usvojene izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

Pročitaj
OECD Uputstvo za primenu pravila o transfernim cenama
Novembar 2020

OECD Uputstvo za primenu pravila o transfernim cenama u fin. transakcijama

Pročitaj
Poreska uprava donela Rešenje o utvrđivanju poreza i doprinosa freelanceru
Novembar 2020

Poreska uprava donela Rešenje o utvrđivanju poreza i doprinosa freelanceru

Pročitaj
lice oslobođeno od optužbe za krivično delo utaja poreza
Novembar 2020

Okrivljeno lice oslobođeno od optužbe za krivično delo utaja poreza

Pročitaj
Saopštenje Poreske uprave RS – poziv na samoinicijativnu prijavu prihoda
Oktobar 2020

Saopštenje Poreske uprave RS – poziv na samoinicijativnu prijavu prihoda

Pročitaj
Saopštenje Poreske uprave RS – poziv na samoinicijativnu prijavu prihoda
Oktobar 2020

Primena međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Pročitaj
Republika Srbija i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju – 2020. godina
Avgust 2020

Republika Srbija i međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju – 2020. godina

Pročitaj
Pravilnik o kamatnim stopama van dohvata ruke 2020
Jul 2020

Pravilnik o kamatnim stopama van dohvata ruke 2020

Pročitaj
Uslovi upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i novi zakon
Januar 2020

Uslovi upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i novi zakon

Pročitaj
Izmene Zakona o porezu na dobit propisuju novu obavezu za rezidentna pravna lica
Januar 2020

Izmene Zakona o porezu na dobit propisuju novu obavezu za rezidentna pravna lica

Pročitaj
Uvođenje testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa dopunama Zakona o porezu
Januar 2020

Uvođenje testa samostalnosti preduzetnika u skladu sa dopunama Zakona o porezu

Pročitaj
Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, objašnjenje Ministarstva finansija
Jun 2019

Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, objašnjenje Ministarstva finansija

Pročitaj